Ledning och organisation

Ledning och organisation

Tre kvinnor skrattar in i kameran. De har på sig gråa tröjor. Det är sommar och grönt i  bakgrunden.
Foto: Julia Lindster

Specialisttandvårdens verksamhet inom Folktandvården, Region Jönköpings län, bedrivs inom nio specialiteter på elva specialistavdelningar och ett kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd. Det gemensamma namnet är Odontologiska Institutionen (OI) i Jönköping. Verksamheten leds av tandvårdsdirektören som är tillika områdesansvarig verksamhetschef för specialisttandvården.

Samtliga specialiteter, endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, orofacial medicin, odontologisk radiologi, oral protetik, ortodonti, parodontologi och pedodonti, finns representerade vid OI.

Ledningsgrupp

OI:s ledningsgrupp leds av tandvårdsdirektören. Gruppen består av specialisttandvårdens tre verksamhetschefer, tre klinikchefer, samtliga klinikkoordinatorer inom specialisttandvården samt sekreterare. Ledningsgruppen träffas elva gånger per år.

Utbildningsutskott

Utbildningsutskottet består av studierektor, sekreterare och ämnesansvariga från samtliga specialiteter. Utskottet träffas fem till sex gånger per år och svarar mot OI:s ledningsgrupp. Tandvårdsdirektören äger utbildningsutskottets frågor.

Forskningsutskott

Forskningsutskottet har två inriktningar och representanter – en representant mot Futurum och en mot Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS).

Futurum är den enhet som har ansvar för Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsfrågor inom hälsa och vård.

Futurum ger medarbetare inom Region Jönköpings län möjlighet att bedriva eller medverka i klinisk patientnära forskning. Syftet med forskningen inom Region Jönköpings län är att förbättra förutsättningarna för hälsa och vård.

Futurum har i uppdrag att stimulera och finansiera klinisk forskning och forskarutbildning. I Futurum ingår även Primärvårdens FoU-enhet, AT/ST-organisation, läkarprogrammet vid Linköpings Universitet, studieort Jönköping och Regionens fem bibliotek.

FORSS övergripande syfte är att åstadkomma en förstärkt regional samverkan inom forskning och utveckling inom kliniska patientnära områden. Organisationen riktar sig till anställda i Region Jönköpings län, Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Östergötland, Linköpings universitet, Jönköping University och Linnéuniversitetet.

Odontologiska Institutionen inom Folktandvården

OI bildar tillsammans med Folktandvårdens allmäntandvård samt Folktandvårdens ledningsstab, Folktandvården, Region Jönköpings län.

En organisationsskiss över samtliga avdelningar och klinikledning inom Odontologiska institutionen (pdf-fil, 65 kB)

Klicka på bilden för större version

Vår verksamhetsidé

"Ledande nationell resurs för specialisttandvård, forskning och utbildning – helhetssyn och utveckling."

Odontologiska Institutionen i Jönköping ska

  • vara ett regionalt och nationellt specialistcentrum för ämnesövergripande och kvalificerat omhändertagande av patienter med speciella tandvårdsbehov
  • genom interdisciplinärt samarbete utveckla behandlingsmetoder för komplicerade odontologiska sjukdomstillstånd
  • vara ett ledande centrum såväl nationellt som internationellt för specialistutbildning och annan kvalificerad efterutbildning av tandvårdspersonal
  • initiera och driva odontologisk forskning och odontologiskt utvecklingsarbete med tonvikt på oral hälsa samt epidemiologiska och kliniska frågeställningar
  • vara den goda, miljöanpassade, jämställda arbetsplatsen som kännetecknas av arbetsglädje, kreativitet och kompetensutveckling.