Camilla brinner för sitt arbete

Foto: Maria Vårenius

Camilla Jonner trodde aldrig som ung att hon skulle arbeta med tandvård, men ödet ville annorlunda. Efter att en vän tipsat henne om att det behövdes hjälp med journalskrivningen på avdelningen för pedodonti sökte hon sig dit – och resten är, som man säger, historia. Sedan drygt två decennier tillbaka arbetar Camilla som läkarsekreterare/administratör på avdelningen för pedodonti Jönköping. Ett jobb hon älskar och brinner för.

Det stod ganska tidigt klart för Camilla att det var människor hon ville arbeta med, men kanske inte i vilken form. Efter att hon fått prova på att praktisera inom både förskola och vikariera inom vården, hittade hon ett yrke där hon kände att hon kunde kombinera viljan att hjälpa andra med ett administrativt arbete. Hon sökte till utbildningen ”Sekreterare inom hälso- och sjukvård” och arbetade därefter ett tag som läkarsekreterare på Länssjukhuset Ryhov på både medicinkliniken och radiologen. Det var då en vän hörde av sig och tipsade om att det fanns behov av hennes kompetens på avdelningen för pedodonti, ett verksamhetsområde som inte funnits i Camillas tankar innan.

– Att jobba på pedodontin, för mig, är lite som att jobba på sjukhuset, och det är nog därför jag älskar det! Jag tycker om barn och jag tycker om administration – här får jag båda delarna.

Omväxlande arbete

Camilla beskriver en vardag som innebär ett bitvis högt tempo, med många bollar i luften. Avdelningen har många barn på remiss från sjukvården; från barn- och ungdomshabiliteringen, barnkliniken, och barnpsykiatrin. Hon beskriver en avdelning som arbetar brett med sin specialitet.

– Vi samarbetar med sjukvården dagligen; våra tandläkare och tandhygienister går med på ronden varje vecka på barnkliniken och fångar upp de barn som har fått diabetes eller får cancerbehandling och behöver särskilt omhändertagande när det gäller mun- och tandvård. Våra tandläkare, tillsammans med tandsköterskor, utför även omfattande tandbehandlingar varje vecka på Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset Eksjö och sjukhuset i Värnamo. Våra patienter som behöver narkosbehandling är många.

För Camillas del blir det många brev att skriva, efter diktat av tandläkare, till sjukvården varje vecka för att t.ex. få underlag om barnens sjukdomar, mediciner och ev. kontraindikation vid behandling med lustgas/midazolam eller narkos, samt samordningar vid tandbehandling under narkos. Utöver det och journalskrivningen, så bemannar hon avdelningens reception 2 dagar i veckan och tar då bland annat hand om inkommande samtal via telefonsystemet TeleQ.

– Det är ett superbra arbetsredskap som jag tycker underlättar tillgängligheten för patienten. Jag är Tele Q-ansvarig för 4 kliniker (avdelningen för pedodonti samt avdelningen för ortodonti Jönköping, Nässjö, Värnamo) och lägger upp schema varje termin hur vi ska hjälpa varandra istället för att stänga telefonen, så vi alltid är tillgängliga för Esther – och hennes barnbarn.

Många flöden och processer

Förutom de ärenden som kommer utifrån, finns en stor del administrativa processer internt i arbetet på avdelningen. Camilla arbetar som remissadministratör på avdelningen, vilket innebär att hon tar emot, registrerar och fördelar remisserna till teamen på avdelningen.

– Vår avdelning får mellan 700 och 800 remisser per år, vilket är ett omfattande inflöde att hantera. Jag bevakar även så eventuella remisskommentarer inte glöms bort, och tar också ut rapporter och statistik kontinuerligt när det gäller inkomna remisser till avdelningen.

Camilla beskriver en arbetsplats med stark samhörighet och sammanhållning mellan kollegorna, något hon uppskattar mycket.

– På pedodontin samarbetar vi och hjälper varandra. Både på avdelningen men även med övriga avdelningar inom Odontologiska Institutionen. Det samarbetet med övriga kollegor är viktigt för mig. Jag upplever att vi finns där och stöttar varandra om det behövs, och det för mig gör att det blir roligt att gå till jobbet.

Förändring och förbättring

Även om en stor del av Camillas arbete tas upp av förvaltning och löpande processer, så ligger det också på hennes roll att utveckla, förbättra och förankra det administrativa arbetet. Hon ser med jämna mellanrum över rutiner och skapar manualer och instruktioner som behövs för arbetet ska kunna flyta lättare. Hon beskriver hur hon i tidigare projekt, tillsammans med tre kollegor, arbetat fram en ny modell.

– Vi gjorde ett stort förändringsarbete 2007, som kallades för ”Bra mottagning”. Redan då var våra tidböcker fulla och vi hade inga tider att erbjuda, vilket bekymrade oss. Vår ambition var att skapa balans mellan kapacitet och efterfrågan, så vi utarbetade en handlingsplan för detta. Det tankesättet vi tog fram då är något som vi fortfarande försöker jobba efter. Utmaningen är att inte falla tillbaka i gamla mönster och göra ”som man alltid gjort”, för då blir resultatet detsamma.

”Bra mottagning” uppmärksammades internt för de positiva effekter de uppnådde med arbetsmodellen och fick också Folktandvårdens diamantpris, något Camilla minns med glädje. Hon betonar däremot att förändring inte ska genomföras som ett egensyfte, det ska alltid vara för organisationens bästa.

– Det är kul att förändra men man ska inte göra det för förändringens skull, det måste vara väl genomtänkt och förhoppningsvis leda till en förbättring. Nyligen har vi jobbat med vårt dokumenthanteringsprogram Evolution. I det arbetet inventerade vi alla dokument på avdelningen, för att se om de var aktuella eller behövde uppdateras. Det gav oss många frågor och gjorde att vi behövde tänka till kring både dokument och innehåll, vilket var nyttigt.

Framtidens OI

När Camilla lyfter blicken och spanar framåt så ser hon möjligheter till både förbättringar och förändringar av det administrativa arbetet i organisationen. Men det är en förändringsresa hon vill göra i sällskap med andra.

– Min förhoppning är att vi läkarsekreterare och vårdadministratörer ska kunna bli fler på OI, jag tycker verkligen att vi behövs. Vårt arbete syns inte alltid, men meningen med vår roll är ju att underlätta i patientomhändertagandet och för våra kollegor, både övertandläkare och tandläkare under utbildning.

I backspegeln tycker Camilla att det kan vara svårt att tro att hon varit så pass länge på en och samma arbetsplats, men tiden går ju fort när man har roligt.

– Jag tycker att det alltid har varit roligt att gå till jobbet, till och med efter semesterledighet. Jag älskar mitt jobb, mina arbetsuppgifter och mina fina kollegor. Jag är verkligen stolt när jag berättar för mina vänner att jag arbetar som läkarsekreterare på barntandvården på Odontologiska Institutionen. Vi brinner alla för samma sak här; hjälpa människor och ge dem bästa möjliga service/behandling.