Anna vill inspirera andra

Anna Mohlin, ST-tandläkare i endodonti, upplever att det fina bemötandet hon fått inom Folktandvården gett henne möjlighet att växa och utvecklas. Foto: Maria Vårenius

Anna Mohlin har nu snart mållinjen på sin utbildning till ST-tandläkare i endodonti inom räckhåll. När hon tittar i backspegeln på sin egen väg inom Folktandvården, och Odontologiska Institutionen (OI), beskriver hon en tillvaro som för henne kantats av god vägledning och handledning genom åren. Något hon själv hoppas kunna ge tillbaka till kommande kollegor.

Anna Mohlin startade sin tandvårsbana nära 100 mil hemifrån på tandläkarutbildningen i Umeå. Men varje sommar kom hon tillbaka hem till Småland, och sommarjobbade både på Värnamo sjukhus och Hälsan i Jönköping. Efter färdig examen fick hon jobb på Öxnehaga Folktandvård, en arbetsplats hon trivdes väldigt bra på.

– Jag upplevde att det var en fin sammanhållning på kliniken, vilket jag uppskattade otroligt mycket. Det var bitvis utmanande att som ny tandläkare få många svåra patientfall, men det gav mig också en bredd. Tack vare bra handledning och kompetenta kollegor vågade jag ta mig an de fallen och kände att jag kunde växa och utvecklas i min roll.

När det senare annonserades ut en assistenttjänst, som kombinerade tjänstgöring på Smålandsstenar Folktandvård och på endodontiavdelningen, var Anna redo att prova på något nytt.

– Det var intensivt att pendla, men en rolig tid och det var verkligen värt det hela! Den erfarenheten ledde i sin tur till en ST-tjänst för mig, och nu har jag gjort två tredjedelar av min ST-utbildning och börjar känna mig lite varm i kläderna.

Inspirerande bemötande

Intresset för endodonti väcktes redan under grundutbildningen men eftersom Anna trivdes bra inom allmäntandvården var det inte en självklarhet för henne att hon skulle bli specialist. Men tanken växte och så småningom tog hon klivet att söka sig vidare. En del av hennes intresse för området bottnade i det positiva bemötande hon fått av kollegorna inom endodontin.

– Om jag behövde rådgivning eller gick kurser upplevde jag ett sådant bra bemötande från specialisterna på endodontiavdelningen, som numera är mina handledare. Jag tyckte alltid att jag fick bra svar på mina frågor och att ingen fråga var för liten för att ställas. Det inspirerade mig, och var en bidragande orsak till att jag själv sökte mig vidare inom området. En av sakerna som är kul med att bli specialist är att det öppnar upp för nya möjligheter till varierade arbetsuppgifter jämfört med arbetet som allmäntandläkare. För mig har OI verkligen inneburit en plats att växa och utvecklas inom det jag vill göra i mitt yrkesliv.

Att gå en specialistutbildning kan bitvis vara en informationstät vardag. Utbildningen varvar teori med klinisk träning under handledning, och de deltagande får ta del av många nya kunskaper. På OI är verksamhetens arbete djupt förankrad i forskningen, något som Anna upplever genomsyrar kulturen på hennes arbetsplats.

– OI har ju en tradition av att arbeta mycket med forskning och det känns verkligen av i det vardagliga arbetet. Under ST-utbildningen får vi mycket av vår kunskap genom att läsa den senaste forskningen. Artiklar som vi läser diskuteras med ett kritiskt förhållningssätt för att kunna värdera vad som är en artikels svaghet och styrka, och hur man ska tolka resultatet. Det tänker jag är en bra grund för att senare eventuellt själv kunna forska.

Vill göra skillnad för andra

Något som varit en röd tråd i Annas resa genom Folktandvården är det profesisonella bemötande hon fått av kollegor inom olika delar av organisationen. Det är något som format henne och hjälpt henne framåt. Även om Annas tillvaro just nu är fokuserad på att färdigställa ST-utbildningen så kommer det ett liv efter examen. Hon beskriver att hon gärna skulle vilja hjälpa sina blivande kollegor att växa inom sina roller, på samma sätt som hon själv fått möjlighet att göra under sin tid inom Folktandvården.

– Jag tycker det är kul att handleda så det är något jag gärna vill jobba mer med i framtiden och utveckla former kring. Både för nya ST-tandläkare men också för mina kollegor i allmäntandvården.

Just samarbete och utbyte mellan kollegor och kompetenser ligger henne varm om hjärtat, och är något hon menar att alla i organisationen vinner på – inte minst patienterna.

– Som allmäntandläkare upplevde jag att det var lätt att få hjälp av de olika specialiteternas kompetenser när jag behövde det. Nu som ST-tandläkare, och senare färdig specialist, leder det till att man lär känna andra kollegor inom de olika specialiteterna på ett nytt sätt. Det är inget stort steg att ta kontakt och samarbeta, och det finns redan gemensamma multidisciplinära möten där vi kan samboka patienter för terapiplanering och liknande när det behövs. Personligen är jag övertygad om att det innebär att patienterna i slutändan får en bättre vård, vilket ju är meningen med vår verksamhet.