OI 50 år

Odontologiska Institutionens kliniska verksamhet bidrar till att lösa avancerade eller särskilda tandvårdsbehov. Det har vi gjort sedan 1972, och det vill vi fortsätta göra även imorgon.

Varje år tar vi emot över 70 000 patientbesök och behandlar cirka 14 000 remisser. Med ett patientflöde av den storleken är det viktigt att se varje unik kompetens och låta kunskapen ta utrymme.

– Vi tror på samarbete och samverkan för spridning av kunskap och idéer. Därför jobbar vi tätt mellan våra nio specialistområden och övriga hälso- och sjukvården, för att kunna att se hela patienten. Tillsammans med ett av tre nationella Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd tar vi tandvården framåt, säger tandvårdsdirektör Agnetha Bartoll.

Varje dag är våra ca 170 medarbetare en ledande resurs för specialisttandvård, forskning och utbildning i Sverige och genom samarbeten ute i världen. Vi är Odontologiska Institutionen i Jönköping. Tillsammans fortsätter vi forma framtidens tandvård.

Kristian vill lära tillsammans med andra

Kristian jobbar som övertandläkare på avdelningen för pedodonti

Amela sätter alltid patienten i centrum

Amela jobbar som tandhygienist på avdelningarna för oral protetik och parodontologi

Anna ger plats åt andra att växa

Anna Stanton, enhetschef käkkirurgiska kliniken

Einar vill bygga broar mellan kompetenser

Einar Hansson, övertandläkare på avdelningen för klinisk bettfysiologi.

Camilla brinner för sitt arbete

Camilla är läkarsekreterare/administratör på avdelningen för pedodonti.

Amira vill fortsätta växa

Amira Mesic, tandsköterska, ortodontiavdelningen Värnamo.

Anna vill inspirera andra

Anna Mohlin, ST-tandläkare i endodonti.

Göran Koch har levt som han lärt

Göran Koch utbildade sig till tandläkare i Malmö, och blev klar 1960.

Johanna är van vid det ovanliga

Johanna jobbar som övertandläkare på Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

Shariel drivs av att utveckla och förbättra

Shariel jobbar som övertandläkare på avdelningen för parodontologi