Avdelningen för endodonti

Avdelningen för endodonti

En man tittar i mikroskop.
Foto: Ulf Mårtensson

Hos oss blandas klinik, utbildning och forskning. Med vår specialistkompetens utbildar vi de främsta experterna inom vårt område och ger våra patienter förstklassig vård. Med digitala arbetssätt och möten är vi ledande i Sverige.

Avdelning för endodonti är en del av Odontologiska Institutionen sedan 2005. Sedan dess har vi växt. I dag är vi en regional och nationellt ledande resurs inom klinisk endodonti.

Vi hjälper patienten att hålla sina tänder infektions- och symptomfria. Här utför vi operationer och avancerade endodontiska behandlingar enligt de senaste beprövade och dokumenterade metoderna. Vi hjälper också till att identifiera vilka tänder man inte bör behålla för att få en så bra munhälsa som möjligt.

När allmäntandvården eller sjukvården arbetar med infektion- och smärtutredningar finns vi med – ofta tillsammans med andra specialister. Allt för att säkerställa att det inte rör sig om edondontiska bakomliggande orsaker.

Ett ledande lärosäte inom endodonti

Vi tror starkt på lärande och utbildning. Vill du bli en expert inom vårt specialistområde? Vi utbildar endodontister till hela Sverige. Genom samarbete med andra regioner, våra egna skarpa handledare och digitala arbetssätt formar vi morgondagens specialisttandläkare.

Vi delar med oss av kunskapen

Endondonti är komplext. Många tandläkare upplever ämnet som svårt. För att kunna ge patienten den bästa vården krävs utbildningsinsatser. Därför medverkar våra medarbetare i grundutbildningen för tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare.

På samma vis finns vi med och utbildar allmäntandvårdens medarbetare. Lokalt, regionalt och nationellt.

Som ledande resurs och kunskapsbank arbetar vi också aktivt med vårdutveckling. Våra samarbeten med andra regioner utvecklar vården till nytta för patienterna.

Forskning som gör skillnad

Vi vill utforska och bidra. Därför samarbetar vi i forskarnätverk. Tillsammans med universiteten i Göteborg, Malmö och Köpenhamn är vi en del i The Scandinavian Endodontic Research Collaboration (EndoReCo). Nätverket driver forskningen framåt, undersöker nya behandlingsmetoder och utvecklar vårt specialistområde.

För att förstå vår omvärld bättre är vi också en del av Jönköpingstudierna. Projektet tittar regelbundet på attityder, hälsa, kunskap och vårdbehov hos befolkningen. Allt för att vi ska kunna ligga i framkant och anpassa tandvården efter samhällets behov.

Två kvinnor tittar in i kameran

Klinikledning

Enhetschef
Eva Johansson
eva.a.johansson@rjl.se
Klinikchef
Maria Kassapidou
maria.kassapidou@rjl.se