Forskning och utbildning

Forskning och utbildning

Porträtt av Johanna Norderyd som håller upp sin avhandling. Avhandlingen har en blå framsida. Hon står framför en blå tavla.
Foto: Terése Ljungdahl

Munnen är viktig för flera av kroppens vitala funktioner. Andning, näringsintag, kommunikation och känsel. Symtom från mun och tänder är vanligt vid medfödda syndrom och munnen kan även drabbas sekundärt. Avvikelser i munnen kan påverka förmågan att andas, suga, tugga, svälja och tala, liksom förmågan till socialt samspel.

För att öka kunskapen om munnen och kopplingen till sällsynta hälsotillstånd finns ett utvecklat samarbete mellan Kompetenscenter i Jönköping, Mun-H-Center i Göteborg och Kunskapscentrum i Norr.

Samarbetet omfattar bland annat gemensam kursgivning och forskning, till exempel forskningsprojektet NOT (normering av testbatteri för bedömning av orofacial funktion) som genomförs tillsammans med Mun-H-center. Ett väl etablerat utbyte sker också med de övriga skandinaviska centren i Oslo, Aarhus och Köpenhamn.

Nischad kompetens inom ektodermal dysplasi

Inom området ektodermal dysplasi har Kompetenscenter en nischad kompetens och ingår som expertteam i Karolinska universitetssjukhusets centrum för sällsynta tillstånd, samt i det europeiska referensnätverket ERN.

Tillsammans bidrar forskning och utvecklingsprojekt kring sällsynta odontologiska tillstånd till en säkrare och evidensbaserad vård.

Aktuella projekt

Kompetenscenters forskning är en del av Odontologiska Institutionens forskning. Klicka på "Forskning" i huvudmenyn för att ta del av aktuella forskningsprojekt.

Vetenskapliga publikationer

Med utbildningar, vetenskapliga rapporter, bokkapitel, forskningsartiklar och kliniskt förbättringsarbete, bidrar Kompetenscenter till att sprida och öka kunskapen om sällsynta hälsotillstånd, såväl inom Sverige som internationellt. Kompetenscenter har sedan 1998 publicerat ett 50-tal publikationer. Du hittar alla publicerade vetenskapliga publikationer från Kompetenscenter nedan. 

Abstracts och vetenskapliga postrar

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd producerar också en stor mängd abstracts och vetenskapliga postrar. Är du intresserad och vill ta del av arbetet? Vänligen kontakta oss.

 • Wright JT, Fete M, Schneider H, Zinser M, Koster MI, Clarke AJ, Hadj-Rabia S, Tadini G, Pagnan N, Visinoni AF, Bergendal B, Abbott B, Fete T, Stanford C, Butcher C, D´Souza RN, Sybert VP, Morasso MI, Ectodermal dysplasias: Classification and organization by phenotype, genotype and molecular pathway. Am J Med Genet A. 2018 Jan 31. [Epub ahead of print] (pdf-fil, ) 

 • Norderyd J. A biopsychosocial approach to functioning, oral health and specialist dental health care in children with disabilities - Swedish and international perspectives. Jönköping University, 2017.

 • Norderyd J, Faulks D, Molina G, Granlund M, Klingberg G. Which factors most influence referral for restorative dental treatment under sedation and general anaesthesia in children with complex disabilities: caries severity, child functioning, or dental service organisation? Int J Paediatr Dent. 2017 May 17. [Epub ahead of print] (Extern länk) 

 • Pettersson M, Bergendal B, Norderyd J, Nilsson D, Anderlid BM, Nordgren A, Lindstrand A. Further evidence for specific IFIH1 mutation as a cause of Singleton-Merten syndrome with phenotypic heterogeneity. Am J Med Genet A. 2017 May;173(5):1396-1399. Epub 2017 Mar 20. (Extern länk)

 • Norderyd J. Barnen är individer, inte diagnoser. Forskning om funktionshinder pågår. Uppsala Universitet Nr 3 2017 (pdf-fil, ) 

 • Klingberg G, Nunn J, Norderyd J, Endrup Jacobsen P. Dental care for the child and adolescent with disabilities. In: Koch G, Poulsen S, Espelid I, Haubek D (eds). Pediatric dentistry. A clinical approach. 3rd ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2017:334-50.

 • Klingberg G, Espelid I, Norderyd J. Ethics in pediatric dentistry. In: Koch G, Poulsen S, Espelid I, Haubek D (eds). Pediatric dentistry. A clinical approach. 3rd ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2017:371-6.

 • Bergendal B, McAllister A. Orofacial function and monitoring of oral care in amyotrophic lateral sclerosis. Acta Odontol Scand. 2017 Jan 12:1-10. [Epub ahead of print] (Extern länk)

 • Norderyd J, Klingberg G, Faulks D, Granlund M. Specialised dental care for children with complex disabilities focusing on child's functioning and need for general anaesthesia. Disabil Rehabil. 2016 Nov 22:1-8. [Epub ahead of print] (Extern länk)

 • Bergendal B, Norderyd J, Zhou X, Klar J, Dahl N. Abnormal primary and permanent dentitions with ectodermal symptoms predict WNT10A deficiency. BMC Med Genet. 2016;17(1):88 (Extern länk)

 • Klingberg G, Norderyd J. Etik i børnetandplejen med særligt fokus på børn med funktionsnedsættelse eller langvarig sygdom. Tandlaegebladet 2016;120(9):800-6.

 • Bergendal B. Så kan diagnostik vid oligodonti och ED förbättras. Tandläkartidningen 2010;102(8):52-54.

 • Bergendal B. Oligodontia and ectodermal dysplasia - on signs, symptoms, genetics, and outcomes of dental treatment. Umeå University, 2010. Swed Dent J, Suppl 205, 2010.

 • Müller F, Bergendal B, Wahlmann U, Wagner W. Implant-Supported Fixed Dental Prostheses in an Edentulous Patient with Dystrophic Epidermolysis Bullosa. Int J Prosthodont 2010;23:42-48 (Extern länk).

 • Bergendal B, McAllister A, Stecksén-Blicks C. Orofacial dysfunction in ectodermal dysplasias measured using the Nordic Orofacial Test-Screening protocol. Acta Odontol Scand. 2009;67:377-381. (Extern länk)

 • Bergendal B, Mörner-Sérikoff E, Forsgren L, Wallquist J. Evaluation of the impact of dental status and salivary secretion on people with dysphagia. J Disabil Oral Health 2009;10:59–64.

 • Bergendal B, Anderson J, Müller F. The challenging patient with facial deformities, rare disorders, or old age. In: Osseointegration and dental implants. Jokstad A (ed). Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2009:43–62.

 • Bergendal B, Norderyd J. Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd. Tandläkartidningen 2008;100(15):56-59.

 • Gotfredsen K, Carlsson G, Jokstad, A, Arvidson Fyrberg K, Berge M, Bergendal B, Ellingsen J, Gunne J, Hofgren M, Holm B, Isidor F, Karlsson S, Klemetti E, Lang N, Lindh T, MidtbØ M. Molin M, Närhi T, Nilner K, Öwall B, Pjetursson B, Saxegaard E, Schou S, Stokholm R, Thilander B, Tomasi C, Wennerberg A. Implants and/or teeth: consensus statements and recommendations. Journal of oral rehabilitation 2008;35(Suppl. 1);2-8 (pdf-fil, )

 • Bergendal B, Ekman A, Nilsson P. Implant failure in young children with ectodermal dysplasia: a retrospective evaluation of use and outcome of dental implant treatment in children in Sweden. Int J Oral Maxillofac Implants 2008;23:520-524 (Extern länk).

 • Bergendal B. When should we extract deciduous teeth and place implants in young individuals with tooth agenesis? J Oral Rehabil. 2008;35 Suppl. 1:55–63 (Extern länk).

 • Bakke M, Bergendal B, McAllister A, Sjögreen L, Åsten P. Development and evaluation of a global screening test for orofacial function: The Nordic Orofacial Test – Screening (NOT-S). Swed Dent J 2007;31:75-84. (Extern länk)

 • Entesarian M, Matsson H, Klar J, Bergendal B, Olson L, Arakaki R, Hayashi Y, Ohuchi H, Falahat B, Bolstad AI, Jonsson R, Wahren-Herlenius M, Dahl N. Mutations in the gene encoding fibroblast growth factor 10 are associated with aplasia of lacrimal and salivary glands. Nat Genet 2005;37:125-128. E-publicering (Extern länk) 16 jan. 2005.

 • Bergendal B. Oral hälsa och funktionshinder. I: Hugoson A, Koch G, Johansson S. Konsensuskonferens. Oral Hälsa. Stockholm: Förlagshuset Gothia AB, Stockholm, 2003.
   
 • Bergendal B. Prosthodontics going softer – the challenge of oral rehabilitation in rare disorders. Int J Prosthodont. 2003;16:221–222. Editorial (Extern länk).

 • Norderyd J. Diagnostic and treatment strategies. I: Sillanpää M (ed.). Practices in orofacial therapy. Helsinki: Finnish Association for Orofacial Therapy, 2001:67–70. 

 • Bergendal B. Prosthetic habilitation of a young patient with hypohidrotic ectodermal dysplasia and oligodontia. A case report of 20 years of treatment. Int J Prosthodont 2001;14:471–479 (Extern länk).

 • Bergendal B. The role of prosthodontists in habilitation and rehabilitation in rare disorders: the ectodermal dysplasia experience. Int J Prosthodont 2001;14:466–470 (Extern länk).

 • Bergendal B, Koch G, Kurol J. On tooth agenesis in patients with anhidrotic ectodermal dysplasia in the Nordic countries – a questionnaire survey. Tandlægernes nye tidsskrift 2000;15(2):12–15.

 • Bergendal B, Koch G, Kurol J, Wänndahl G (red.). Consensus conference on ectodermal dysplasia with special reference to dental treatment. Stockholm: Förlagshuset Gothia AB, 1998.