Avdelningen för orofacial medicin

Kontakt

Kontaktuppgifter till våra tre orter.

Adress, telefon och e-post Jönköping

Postadress
Avdelningen för orofacial medicin
Odontologiska Institutionen
Box 1030
551 11 Jönköping

Besöksadress
Avdelningen för orofacial medicin
Käkkirurgiska kliniken

Terapivägen, Hus H3
Länssjukhuset Ryhov
553 05 Jönköping

Postadress
Avdelningen för orofacial medicin
Käkkirurgiska kliniken

Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Tfn: 010-242 60 00

E-post
orofacialmedicin.jonkoping@rjl.se

Adress, telefon och e-post Värnamo

Besöksadress
Avdelningen för orofacial medicin

Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5
331 52 Värnamo

Postadress
Avdelningen för orofacial medicin

Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo

Telefonnummer
010-244 81 30

E-post
orofacialmedicin.varnamo@rjl.se