JUST-kurser

JUST-kurser (Jönköpings Utbildning för ST-tandläkare) har under många år genomförts vid Odontologiska Institutionen i Jönköping. Kurserna vänder sig till tandläkare och lämpar sig särskilt väl för tandläkare under specialiseringstjänstgöring. Vårt nya kursutbud är utformade utifrån specialistspecifika delmål i Socialstyrelsens Föreskrifter: 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring. HSLF-FS 2017:77 (pdf-fil, )

Preliminär tidsplan


Anmälan till vårens kurser publicas och öppnar i september. Antagning görs i slutet av oktober/början av november.

Anmälan till höstens kurser publiceras och öppnar i mars. Antagning görs i slutet av april/början av maj.

Under respektive kurs där anmälan ännu ej har öppnat kan du anmäla dig till en bevakningslista och få information via mejl när ett planerat kurstillfälle finns.

Läs mer om respektive kurs längre ner.

 

Preliminär tidsplan uppdaterad 2023-08-28

Kontaktperson

Utbildningssamordnare
Angelica Furevi
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se

Två barn, 6 och 8 år.

JUST - Barnpsykologi och barnpsykiatri

Kursen avser att ge ökade kunskaper i barns och ungdomars normala utveckling, beteendestörningar...

Läs mer om kursen här

En prototyp av en underkäke med tand och skruv.

JUST - Juvenil protetik

Kursen ger dig bland annat kunskap om bettutveckling, trauma, protetetiskt tänk och olika terapier. Kursledare är övertandläkare i ortodonti, pedodonti och oral protetik, vid OI.

Läs mer om kursen här

JUST - Reumatologi

Efter kursen har du fått ny kunskap om hur reumatologiska sjukdomar kan drabba käkar och ansiktsskelett samt vilka potentiella kopplingar sjukdomarna kan ha med munhåleprocesser. 

Läs er om kursen här

Röntgenbild av käke på OI

JUST - Odontologisk radiologi

För dig som är tandläkare under specialisttjänsgöring. Innehållet täcker delar av Socialstyrelsens specifika delmål i ämnet.

Läs mer om kursen här

En kvinna i grå tröja lägger handen på en kvinnas axel. Hon har på sig en rutig skjorta och brunt hår. Hon sitter i en röd behandlingsstol.

JUST - Psykologi/psykiatri

Att se nämnare inom olika psykiatriska sjukdomar som påverkar patientens förmåga/funktion och behandlarroll/situation. 

Läs mer om krusen här

Tandläkare med instrument

JUST - Sällsynta diagnoser och syndrom

Genetik och syndromdiagnostik. Definitioner av sällsynta diagnoser. Odontologiska tecken och symptom vid sällsynta diagnoser...

Läs mer om kursen här

JUST-Ortodonti/parodontologi

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper inom ortodontisk behandling av parodontalt skadade tänder.

Läs mer om kursen här

Bok och pennor

JUST - Trauma

Kursen kommer bland annat att ge dig kunskaper om tandtrauma i det primära och permanenta bettet. Övrigt ansiktstrauma kommer översiktligt att gås igenom och fokus på vad du som specialist kan bidra med så att patienten får rätt akut behandling.

Läs mer om kursen här

Alttext här

JUST - algologi och neurologi

Kursen kommer bland annat att ge dig kunskaper om de vanligaste neurologiska tillstånden som är viktiga för dig som specialisttandläkare att känna till. Under kursdagarna får du också lära dig om smärtfysiologi, neuropatisk ansiktssmärta, långvarig ansiktssmärta och differentialdiagnostik nocieceptiv och neuropatisk smärta...

Läs mer om kursen här

JUST - Presentationsteknik

Mer information inom kommer inom kort.

Läs mer om kursen här

Alttext här

JUST-Bettfysiologi

Kursen kommer bland annat ge dig ökade kunskaper i olika smärttillstånd och funktionsstörningar i käksystemet, deras manifestation, interaktion med medicinska och övriga odontologiska tillstånd, diagnostik och behandling med fokus speciellt på multidisciplinära åtgärder. 

Läs mer om kursen här