Om Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

Samverkan – Kompetenscenter och andra organisationer

En vägg full med informationsflyers i olika färger.
Foto: Julia Lindster

Helhetssyn, kontinuitet och samarbete i vården skapar värde. Kunskapen om ovanliga diagnoser växer kontinuerligt och möjligheterna att ställa genetisk diagnos ökar. Kompetenscenters nationella uppdrag ger utrymme att arbeta utanför de regionala ramarna i ett större arbetsfält. Det ger oss fler tillfällen att både sprida och inhämta kunskap.

Ett exempel är vår roll som odontologiskt expertteam vid Centrum för sällsynta tillstånd Sydöst (CSD Sydöst). Vi ingår även i flera multiprofessionella nätverk och har ett nära samarbete med sjukvården och andra odontologiska specialiteter. Det innebär bland annat att Kompetenscenter också utbildar och handleder blivande specialister inom tandvård.

Odontologiska Institutionen har en lång och stark tradition av nära samarbete mellan Kompetenscenters experter och odontologins samtliga nio specialiteter. Behandlingsplanering sker i nära samarbete med vår referensgrupp av specialister vid Odontologiska Institutionen. Även med sjukvården finns ett väl etablerat samarbete med till exempel barnneurologer, pediatriker, öron-näsa-hals-läkare, genetiker, logopeder och fysioterapeuter.

Vi finns som en sammankopplande kraft och tillsammans skapar vi möjligheter för vårdgivare inom sjukvården och tandvården till ett multidisciplinärt samarbete, där vården blir effektivare och närmare patienten på alla nivåer.

Odontologiska kompetenscentra för sällsynta diagnoser

I Skandinavien finns sex odontologiska centra för sällsynta diagnoser med målsättning att öka och sprida kunskap. Vårdgivare och patienter/familjer kan söka information, råd och stöd. 

Mun-H-Center, Göteborg (Extern länk) (nytt fönster)

Odontologiskt Kunskapscentrum i Norr (Extern länk) (nytt fönster)

Tako-senteret, Oslo (Extern länk) (nytt fönster)

Odontologisk Videncenter, Rigshospitalet, Köpenhamn (Extern länk)  (nytt fönster)

Odontologisk Videncenter, Århus (Extern länk) (nytt fönster)

Medicinska centra för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid Sveriges universitetssjukhus. Här finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

CSD i samverkan (Extern länk) (nytt fönster)   

Centrum för sällsynta diagnoser (Extern länk) Nätverk Norr  (nytt fönster)

Centrum för sällsynta diagnoser (Extern länk) Karolinska, Stockholms sjukvårdsregion (nytt fönster)

Centrum för sällsynta diagnoser sydöst,  (Extern länk)CSD (Extern länk) (nytt fönster)

Centrum för sällsynta diagnoser (Extern länk) Syd, Södra sjukvårdsregionen (nytt fönster)  

Centrum för sällsynta diagnoser (Extern länk) Uppsala - Örebro sjukvårdsregion (nytt fönster) 

Centrum för sällsynta diagnoser (Extern länk) Väst, Västra sjukvårdsregionen (nytt fönster) 

Intresseföreningar

Riksförbundet Sällsynta diagnoser (Extern länk) (nytt fönster)

Funktionsrätt Sverige (Extern länk) (nytt fönster)

Kirurgi kranio och ansikte - Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Extern länk)

För dig som remittent | Akademiska (Extern länk)

Andra organisationer

Ågrenska, Göteborg (Extern länk) (nytt fönster)

CHILD  (Extern länk)(nytt fönster)