Ny tandläkarutbildning i Jönköping

Ny tandläkarutbildning i Jönköping

En konceptbild som visar en 3d-scannad överkäke.
Studenterna kommer kunna övningsborra virtuellt eller skanna och 3D-printa ut tänder för att öva på.

En gemensam vision om en nationellt ledande tandläkarutbildning och en odontologisk centrumbildning som bedriver praktiknära utbildning, forskning och utveckling i samverkan såväl nationellt som internationellt. Satsningen på framtidens tandläkarutbildning sker i samverkan mellan Odontologiska Institutionen och Folktandvården i Region Jönköpings län, Jönköping University och Linköpings universitet.

I satsningen medverkar hälften av regionernas folktandvårdsorganisationer. Inrättandet av utbildningen kommer att ge tillgång till fler och mer kliniskt mogna tandläkare i hela Sverige samtidigt som satsningen förväntas bidra till en mer jämlik tandvård.

Utbildningen tar avstamp i den snabba teknologiska utvecklingen och skapar en tandläkarutbildning där banbrytande teknik ingår redan från start.

Studenterna kan övningsborra virtuellt, eller skanna och 3D-printa ut tänder för att öva på. Genom ett nära samarbete med Folktandvården i Sveriges regioner kommer utbildningen att erbjuda 150 dagars verksamhetsförlagd klinisk träning. Något som är unikt. Det skapar förutsättningar för en mer jämlik tandvård, bättre tandhälsa och fler kliniskt mogna tandläkare.

Toppmoderna lokaler för en toppmodern utbildning

Det nya centrumet för tandvård med grund- och forskarutbildning kommer att lokaliseras inom lärosätesområdet, omfatta 22 000 kvadratmeter, och byggas helt utifrån de krav som ställs på en toppmodern utbildning och ett centrum för odontologi.

Jönköping University har redan i dag ett nära samarbete med Odontologiska Institutionen, en del av Folktandvården i Region Jönköpings län. Odontologiska Institutionen är en ledande nationell resurs för specialisttandvård inom klinisk behandling, forskning och utbildning. Samarbetet kommer att förse utbildningen med lärarkompetens och bidra till både forskning och innovation.

Hög kompetens och forskning

Genom att på ett nytt sätt koppla samman hög kompetens inom utbildning och forskning vid Odontologiska Institutionen respektive Linköpings universitet skapas en god kompetensbas för den planerade utbildningen, både inom de basvetenskapliga och de kliniska delarna. En tandläkarutbildning vid Jönköping University tillför lärarkompetens och akademiska karriärvägar inom odontologi.

Internationell inspiration

Vi har inspirerats och hämtat kunskap från internationellt ledande aktörer. Bland annat från Universitetet i Tromsö, Kings College London, Columbia University College of Dental Medicine New York och Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam.