Klinisk behandlingsforskning

Odontologiska Institutionen erbjuder en omfattande klinisk verksamhet vilket är en förutsättning för en klinisk behandlingsforskning.

Den kliniska behandlingsforskningen vid Odontologiska Institutionen ger möjligheter till samarbete mellan såväl såväl odontologiska som medicinska specialiteter. På så vis kan vi identifiera kunskapsluckor, vidareutveckla forskningen inom området och samverka kring nya diagnostiska metoder.

Resultaten från vår kliniska behandlingsforskning utgör en viktig del av den dokumentation som krävs för att få en behandling godkänd. Som kliniska forskare inom Odontologiska Institutionen kan du få stöd med etikprövning, statistisk och vetenskapligt stöd kring studiedesign och studieprotokoll.