Forskning

Tandläkare på Odontologiska Institutionen

Forskning vid Odontologiska Institutionen

Odontologiska Institutionen i Jönköping är en ledande nationell resurs för forskning inom tandvård. Genom att sätta ett likhetstecken mellan oral- och allmänhälsa forskar vi kring patientnära frågor för att hitta lösningar för framtiden.

Läs mer om forskningen vid Odontologiska Institutionen

Alttexten här den beskriver vad du ser på bilden

Klinisk behandlingsforskning

Samverkan mellan olika specialiteter för att identifiera kunskapsluckor och vidareutveckla teknik- och metodarbete.

Läs mer om våra projekt inom klinisk behandlingsforskning

Alttexten här den beskriver vad du ser på bilden

Epidemiologi

För att kunna planera för framtiden forskar vi kring förekomsten av sjukdomar och samband hos befolkningen.

Läs mer om våra projekt inom epidemiologi

Alttexten här den beskriver vad du ser på bilden

Diagnostik och prediktion

Utveckling och forskning kring diagnostik- och prediktionsmetoder är grundläggande för modern tandvård.

Läs mer om våra projekt inom diagnostik och prediktion

Alttexten här den beskriver vad du ser på bilden

Publicerat och disputerat

Vetenskapliga publikationer, avhandlingar, disputerade medarbetare samt böcker och lärobokskapitel från OI finner du här.

Läs mer