Klinisk träning

Patient under behandling på avdelningen för endodonti
Foto: Julia Lindster

Vi vet att övning ger färdighet. Därför är vi på Odontologiska Institutionen (OI) stolta över att kunna erbjuda dig som ST-tandläkare en stor mängd klinisk träning som spänner över flera discipliner.

Vid OI hittar du alla patientgrupper från samtliga nio odontologiska specialiteter samlade inom samma organisation. Det gör att du som ST-tandläkare får möta ett stort antal patienter med olika symptom och diagnoser.

Hur vill du lära dig ditt nya yrke? Vi vill erbjuda en specialisttandvård som tar hela patienten i beaktande. Tillsammans med din handledare får du genom interdisciplinära samarbeten klinisk träning utanför din egen specialitet och möter relevanta patientgrupper.

För oss är det viktigt att du som ST-tandläkare får inhämta kunskaper från flera olika håll och handleds av rätt expertis. Vårt nära samarbete med hälso- och sjukvården gör att du också har möjligheten att tjänstgöra, auskultera och möta andra verksamheter än specialisttandvården.