Avdelningen för pedodonti

Avdelningen för pedodonti

Ung patient behandlas av tandläkare
Foto: Anna Wennberg

En bra oral hälsa under uppväxten minskar risken för mun- och tandbesvär i framtiden. Det leder till ett bättre och friskare liv. Med vår specialistkompetens ger vi barn rätt förutsättningar.

Avdelningen för pedodonti har varit en grundpelare vid Odontologiska Institutionen sedan starten 1972. Vi erbjuder tandvård för barn med behov av särskilt omhändertagande via remiss.  Specialiserad tandvård för barn och ungdomar är en förutsättning för att alla barn ska få en fullständig tandvård, på lika villkor med målsättningen en god oral hälsa och delaktighet för alla.

Varje år tar vi emot över 5 500 patientbesök på vår avdelning. Verksamheten vilar på tre uppdrag – kliniskt patientarbete, forskning och utbildning.

Vår barnkompetens – en resurs

Vi terapiplanerar, behandlar och bistår med konsultation vid exempelvis sjukdom och funktionsnedsättningar,  odontologiska problemställningar och tandvårdsrädsla. Vår barnkompetens är en resurs när det behövs särskilt psykologiskt omhändertagande. Eller när olyckan är framme och ett barn drabbas av allvarliga tandskador. Tillsammans ser vi barnet och arbetar utifrån barnets förutsättningar och behov.

Verksamheten har en lång tradition av ett nära och välutvecklat samarbete med hälso- och sjukvården, liksom ett brett kontaktnät utanför tandvården. Samverkan med barnet i centrum skapar mervärde, höjer kvaliteten och är resursbesparande.

Utmaningar för en bättre munhälsa

Men vi står också inför utmaningar. Antalet små barn med omfattande karies och som behöver tandbehandling under narkos på grund av behandlingsomognad behöver minskas. Här krävs ytterligare krafttag.

Tillsammans behöver tandvården arbeta mer med andra verksamheter som möter barn och föräldrar i olika sammanhang, för att tidigt upptäcka barn med risk för oral ohälsa. Allt för att kunna skapa förebyggande mun- och tandvård. Inom avdelningen arbetar vi aktivt för att sammanföra fler aktörer. På så vis kan vi hjälpa ännu fler barn att få en bättre munhälsa och en bra start i livet.

Vi utbildar framtidens specialister

Behovet av specialiserad tandvård för barn och ungdomar är stort. Idag är vi en av sex utbildningsorter i Sverige för specialisttandläkare inom pedodonti. Den specialistutbildning som startades i Jönköping redan på 1970-talet har stått som förebild för andra utbildningskliniker i landet. Vi är stolta över att våra egna medarbetare är med och formar framtidens experter. De finns med som lärare och handledare och lär ut i det dagliga kliniska arbetet.

Våra specialisttandläkare, tandhygienister och tandsköterskor finns med och vidareutbildar allmäntandvårdens medarbetare. Vi finns som resurs, både regionalt och nationellt, för allmäntandvården och andra specialistavdelningar.

Forskning som utvecklar

För att fortsätta ligga i framkant utvecklar vi också ämnet pedodonti. På avdelningen bedrivs patientnära forskning för epidemiologisk kartläggning av oral hälsa och effekter av behandling. 

Två kvinnor tittar in i kameran.

Klinikledning

Enhetschef
Anne Rapp
anne.rapp@rjl.se
Klinikchef
Anna Lena Sundell
annalena.sundell@rjl.se