Forskning vid Odontologiska Institutionen

Två kvinnor under behandling
Foto: Julia Lindster

Aktuell forskning visar på ett allt klarare samband mellan oral hälsa och allmänhälsa. Forskningsområdet odontologi vid Odontologiska Institutionen är ett dynamiskt område där forskningen är patientnära och syftar till att förbättra vården för invånarna.

Tack vare ett nära samarbete mellan specialisttandvård, allmäntandvård och medicinska specialiteter skapas unika förutsättningar för forskning vid Odontologiska Institutionen. Här inriktar våra medarbetare sin forskning och utveckling till frågeställningar och projekt som snabbt leder till patient- och samhällsnytta.

Tänka nytt och förbättra

Ett sådant område kan vara att utveckla nya diagnostiska metoder för att kunna gå från behandling till prediktion och prevention. Det kan också röra sig om att hitta sätt att anpassa tandvården för personer med fysiska och psykiska funktionshinder.

Tillsammans gör vi också utvecklingssatsningar för att skapa nya kvalitetsregister - värdefulla instrument i arbetet med att förbättra kvalitet och säkerhet i behandlingar och vårdkedjor.

Jönköpingsundersökningarna

Odontologiska Institutionen är också välkänd för Jönköpingsundersökningarna – undersökningar byggda på ett slumpmässigt urval ur befolkningen med avseende på tandhälsotillståndet och kunskap och attityder till tandvård inom åldersgrupperna 3-80 år.

Undersökningar har genomförts med tio års mellanrum sedan 1973. Senaste undersökningen genomfördes 2013. Resultaten har gett värdefull information och använts för framtidsbedömningar, analyser av vårdbehov och åtgärder över tid.

Tre forskningsområden

Vår forskning vid Odontologiska Institutionens kan därför definieras till tre områden; diagnostik och prediktion, epidemiologi och klinisk behandlingsforskning. Det är inom dessa områden vi vill hitta lösningar för framtidens tandvård.

Vår vision:

Odontologiska Institutionen i Region Jönköpings län har en viktig roll i odontologisk forskning genom att vara:

  • Ett forum där forskningsresultat och projektidéer kan diskuteras och nya samarbeten uppstår
  • Ett stöd till ST-projekt och doktorandprojekt inom odontologi
  • Ett stöd till forskning och FoU inom allmäntandvården
  • Ett stöd till postdoktorandutbildning