Johanna är van vid det ovanliga

Johanna Norderyd arbetar som pedodontist vid Odontologiska Institutionen (OI) och Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd. Ett omväxlande arbete där det ovanliga är vardag. Foto: Julia Lindster

Kan man bli van vid det ovanliga? Johanna Norderyd, en av Sveriges mest erfarna pedodontister, har under snart 25 års tid behandlat patienter med ovanliga och sällsynta tillstånd. Även om hon sett mycket av det mesta, betonar hon att varje patient är unik – och ska alltid behandlas och bemötas utefter sin situation och sina behov.

Tanken var kanske inte att vara kvar i Jönköping så länge som det blev för Johanna Norderyd, men ödet ville annat. Nu kan hon se tillbaka på nästan 40 år inom Folktandvården, snart 30 år inom på Odontologiska Institutionen (OI) och nära 24 år på Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd, med ett samlat yrkesliv lika brett som djupt.

Efter examen från tandläkarutbildningen i Malmö i början på 80-talet, arbetade Johanna som allmäntandläkare i både Ånge och Karlskrona. Hon hade också möjlighet till forskning på universitet i USA och tillbringade två år i Buffalo, NY, med forskning inom parodontologi. Efter det sökte hon sig till Jönköping och OI för att specialisera sig inom pedodonti.

– Jag och min man ville båda bli specialister, och här i Jönköping hade vi den stora turen att få varsin ST-tjänst vid Odontologiska Institutionen samtidigt; Ola i parodontologi och jag i pedodonti. När jag var färdig fick jag ett vikariat som pedodontist, innan det några år senare blev en fast delad tjänst mellan pedodonti-avdelningen och Kompetenscenter. Jag ville gärna fortsätta arbeta med sällsynta diagnoser, och jag har trivts väldigt bra här!

Uppmuntrats till utveckling

Förutom det kliniska arbetet har Johanna även hunnit med att disputera i Funktionshinder och samhälle, som den första tandläkaren i Sverige inom ämnesområdet. Hennes avhandling A biopsychosocial approach to functioning, oral health and specialist dental health care in children with disabilities – Swedish and international perspectives (Extern länk) (2017), undersöker de biopsykosociala faktorernas betydelse för barnens orala hälsa och hur de blir omhändertagna i tandvården.

Just forskningen är en röd tråd i det dagliga arbetet på OI, något som Johanna ser som en stor tillgång och framgångsfaktor.
– OI har sedan start haft ett starkt fokus på kliniknära forskning. Att delta i forskarutbildning med doktorsgrad som mål, känner jag har uppmuntrats och stöttats kollektivt, både från ledningshåll och från kollegor.

Även om all forskning vid OI bidrar till att föra tandvården framåt, så finns det en undersökning som sticker ut lite extra. Var tionde år genomförs Jönköpingsundersökningarna, där man undersöker ett slumpmässigt urval av befolkningen inom åldersgrupperna 3-80 år, med avseende på tandhälsotillståndet och kunskap och attityder till tandvård. Undersökningar har genomförts sedan 1973.

– Jönköpingsundersökningarna är världskända – och nästa år blir det en femtioårsuppföljning – helt otroligt! Resultaten från det arbetet har utgjort ett mycket viktigt underlag i planeringen av tandvårdsomhändertagande av olika åldersgrupper. Det i sin tur har bland annat lett till den goda tandhälsostatus vi har idag hos svenska barn och ungdomar.

Högt i tak och nära till varandra

I och med Kompetenscenters täta team-work med OI, har vardagen för Johanna inneburit nära samverkan mellan specialisttandvård, allmäntandvård och andra medicinska specialiteter. En vardag som gett mycket insikter och goda samarbeten genom åren.

– Jag har alltid upplevt samarbetet mellan olika specialiteter och enheter som prestigelöst, med högt i tak och en vilja att i varje läge ge patienten det bästa. Den här typen av helhetssyn och olika kunskaper är avgörande när man planerar tandvård för individer med sällsynta tillstånd och tandvårdsbehov. OI är känt för att kunna terapi-planera och arbeta multidisciplinärt, det finns till och med en vetenskaplig publikation som exemplifierar det arbetet.

Efter ett långt yrkesliv inom Folktandvården kommer Johanna under kommande år att lägga sina instrument i sterilen en sista gång. En ny tillvaro som pensionär väntar, med andra möjligheter och rutiner. När hon ser tillbaka på sin tid inom OI och Kompetenscenter är det med glädje och värme.

– För mig har OI varit en fantastisk plats att få växa och utvecklas på. Min resa inom odontologin har varit mycket varierande, jag har haft stora möjligheter att få utvecklas inom mitt yrke och jag har också tagit vara på dem, om än ibland i lite omvänd ordning. Sedan har jag haft den stora förmånen att få stöd från, lära av och arbeta med fantastiska förebilder inom yrket: Göran Koch, Annalena Hallonsten och Birgitta Bergendal. Att ha haft kompetenta kollegor nära mig under hela mitt yrkesliv har varit en ynnest och en förmån.