Utbildningsprogram odontologisk radiologi ht. 2024

Aktuella seminarier och kurser höstterminen 2024.

Huvudansvarig handledare: övertandläkare Ninita Lindfors
Vecka Datum Dag
Tid
Deltagande
avdelningar
Seminarium/kurs
föreläsare/ansvarig
Lokal
34 21/8 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi Självstudier Rondrum, plan 9, OI
35 27/8 Tisdag
15–17
Odontologisk radiologi Ortognatkirurgiskt möte Munspelet, käkkirurgiska kliniken
35 28/8 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi Självstudier Rondrum, plan 9, OI
36 4/9 Onsdag
13–16
Odontologisk radiologi

Sialografi

Rondrum, plan 9, OI
37 11/9 Onsdag
10–12
Odontologisk radiologi Dysfagiteam Röntgen, Ryhov
37 11/9 Onsdag
13–16
Odontologisk radiologi Dokumentationsfall och litteratur Rondrum, plan 9, OI
38 17/9 Tisdag
15–16:30
Odontologisk radiologi JIA-möte Seminarierum pedodonti, plan 7
38 18/9 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi Projekt
ST-tandläkare Karin Winter, Jönköping
Rondrum, plan 9, OI
39 24/9 Tisdag
15–17
Odontologisk radiologi Ortognatkirurgiskt möte Munspelet, käkkirurgiska kliniken
39 25/9 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi Projekt
ST-tandläkare Karin Winter, Jönköping
Rondrum, plan 9, OI
39 27/9 Fredag
12–12:30
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik,  ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – ortodonti
Elena Gugnina

Extern examinator: docent Julia Naoumova, Göteborg

Rosariet, plan 6
40 2/10 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi MR- och CT-fall
Övertandläkare Eine Ståhl, Jönköping
Rondrum, plan 9, OI
41 9/10 Onsdag
13–17
Endodonti, odontologisk radiologi CBCT och periapikal diagnostik
Docent Fredrik Frisk, övertandläkare Ninita Lindfors, Jönköping
Vildrosen, plan 7
42 16/10 Onsdag
13–16
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti FoU-dag COO/Profil-område odontologi
Kontaktperson: med. dr Anders Magnusson, Jönköping
Rosensalen
42 18/10 Fredag Odontologisk radiologi Examination ST-tandläkare Joanna Gullberg, Linköping Linköping
43 23/10 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi Dokumentationsfall och litteratur Rondrum, plan 9, OI
45 6/11 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi Temporalben normalanatomi Rondrum, plan 9, OI
46 11–12/11 Måndag–tisdag Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti Utbildningsdagar med IntrOItus Hooks herrgård
46 13/11 Onsdag
9–16
Odontologisk radiologi Kurs: Presentationsteknik Elite Stora Hotellet
47 20/11 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi Dokumentationsfall och projekt Rondrum, plan 9, OI
47 20/11 Onsdag
13–13:40
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – oral protetik
Axel Lindberg

Extern examinator: odont. dr Björn Gjelvold, Lund

Rosensalen
48 27/11 Onsdag
10–12
Odontologisk radiologi Dysfagiteam Röntgen, Ryhov
48 27/11 Onsdag
13–17
Odontologisk radiologi Fallpresentation
Nationellt ST-seminarium odontologisk radiologi
Digitalt
49 4/12 Onsdag
13–16
Odontologisk radiologi Tårvägar och dokumentationsfall Rondrum, plan 9, OI
50 11/12 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi Terminsavslutning Rondrum, plan 9, OI