Anna ger plats åt andra att växa

Foto: Ulf Mårtensson

Efter en lyckad prao på Sävsjö Folktandvård i högstadiet fick Anna Stanton upp ögonen för tandsköterskeyrket. Tanken på att få arbeta med människor och att hjälpa patienter, samt personalens värme och bemötande på kliniken gjorde stort intryck, och inspirerade henne att själv söka gymnasieutbildningen till tandsköterska. Ett yrkesval som vuxit och utvecklats åt många olika håll under åren.

”Del av ett större sammanhang”

I början av 90-talet, när 18-åriga Anna var nyutbildad tandsköterska, var arbetsmarknaden diametralt motsatt den som tandvården upplever idag. Efter den första anställningen, ett vikariat på Ortodontin i Nässjö, fick Anna därför ”hoppa runt” på flera olika vikariat inom Folktandvården på olika orter under en tid. Hon tog också en paus från tandvården och för att se lite mer av världen, och på en resa till Australien träffade hon sin man, som ursprungligen kommer från Wales. Tillsammans flyttade de till Cardiff i Wales, där Anna fortsatte att arbeta som tandsköterska. Efter sju år, och tre barn, flyttade familjen hem till Sverige och Jönköping. Anna fortsatte då sin arbetsbana på en privat klinik.

– På den mottagningen fick jag möjlighet att arbeta med implantatkirurgi, och det var nog där intresset för kirurgi väcktes hos mig. Det var ju en helt annan dimension av tandsköterskeyrket. Så när det kom ut ett vikariat på Käkkirurgiska kliniken sa jag upp mitt fasta jobb hos privatmottagningen och började där istället, och det har jag aldrig ångrat! I och med det öppnades en helt annan värld för mig. Dels möjligheten att få vara en del i ett större sammanhang, men också att få jobba inom specialisttandvården och arbeta med kirurgi och akut verksamhet, med allt vad det innebär.

Samarbete och stöttning

Anna beskriver själv hur kollegorna på arbetsplatsen var ett stort stöd för henne, när hon kom ny till kliniken.

– När jag kom ny till verksamheten hade jag sådan tur att det fanns flera rutinerade och erfarna tandsköterskor som gav väldigt fin stöttning och backning. De trodde på mig, och peppade mig att ta nya steg och utvecklas inom karriären – bland annat att gå ledarskapsutbildning. Det gjorde att jag fick blodad tand och fortsatte att vidareutbilda mig och bygga på med andra kurser. När sedan en tjänst som klinikkoordinator kom ut så kändes det plötsligt som ett möjligt steg för mig att söka den.

Idag arbetar Anna Stanton som enhetschef på Käkkirurgiska kliniken på Odontologiska Institutionen (OI), en roll i en komplex verksamhet med högt tempo. Kliniken består av över 60 medarbetare, där hon ansvarar för en stor grupp tandsköterskor, vårdadministratörer och receptionister. På kliniken ryms fyra av tandvårdens specialiteter, käkkirurgi, orofacial medicin, klinisk bettfysiologi och odontologisk radiologi. Tillvaron är enligt Anna både utvecklande och lärande, och hon upplever ett stort stöd i sina kollegor.

– Jag hade en fantastiskt bra överlämning från min företrädare, som gav mig en ovärderlig introduktion till rollen. Den här kulturen med samarbete och support upplever jag finns både på kliniken, men även mellan de olika enheterna på OI. Vi enhetschefer, inom de olika specialiteterna, ses regelbundet för att lösa gemensamma problem och reflektera kring olika frågor. Det är en oerhörd tillgång att ha prestigelösa och vänliga kollegor, som uppmuntrar och hjälper en i det dagliga arbetet.

Utveckling och lärande

De senaste två åren har arbetet på kliniken naturligtvis präglats av pandemins effekter. Nu i efterdyningarna hoppas Anna på en gemensam nystart tillsammans med sina kollegor och att kunna ha lite längre horisont än bara precis här och nu. Hon betonar hur vikten av att utvecklas inom sitt yrke är avgörande för klinikens arbete, och hur hon upplever att hon ser det i praktiken på sin arbetsplats.

– Det är verkligen någonting som jag förknippar med OI, och vår klinik, att kunna se hur mina medarbetare utvecklas. Till exempel nu i dagarna, så får vi ta emot nya meriteringstandläkare – där jag kan se hur det bara glittrar i ögonen på dem. De är supertaggade för att komma vidare, och lära sig mer kirurgi! Sen har vi våra ST-tandläkare som går sina utbildningar, och specialisttandläkare som är experter inom sina områden, där vissa också bedriver forskning. Även våra tandsköterskor har påbyggnadsutbildningar och är specialiserade inom sina ämnen.

Det är otroligt utvecklande att få ha alla de här olika kompetenserna på sin arbetsplats och det finns ett stort engagemang hos samtlig personal. Utvecklingen och lärandet som vi har hos oss, finns integrerad i vardagen och detta är en enorm tillgång i det dagliga arbetet med våra patienter.