Avdelningen för odontologisk radiologi

Kontakt

Adresser, telefon och e-post

ROSENLUND
Besöksadress

Avdelningen för odontologisk radiologi
Odontologiska Institutionen
Rosenlunds vårdcentrum
Hermansvägen 5
553 54 Jönköping

Tfn: 010-242 46 21
Fax: 010-242 53 40

RYHOV
Postadress

Avdelningen för odontologisk radiologi
Käkkirurgiska kliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Besöksadress

Avdelningen för odontologisk radiologi
Käkkirurgiska kliniken
Terapivägen, Hus H3
Länssjukhuset Ryhov
553 05 Jönköping

Tfn: 010-242 46 21
Fax: 010-242 60 10

E-post
odontologisk.radiologi@rjl.se