Avdelningen för odontologisk radiologi

Kontakt

Adresser, telefon och e-post

ROSENLUND
Besöksadress

Avdelningen för odontologisk radiologi
Hermansvägen 5
553 54 Jönköping

Tfn: 010-242 46 21
Fax: 010-242 53 40

RYHOV
Postadress
Avdelningen för odontologisk radiologi

Käkkirurgiska kliniken
Hus H3, Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Besöksadress
Avdelningen för odontologisk radiologi
Käkkirurgiska kliniken
Terapivägen, Hus H3
Länssjukhuset Ryhov

Tfn: 010-242 46 21
Fax: 010-242 60 10

E-post
odontologisk.radiologi@rjl.se