Avdelningen för ortodonti

Kontakt

Adresser, telefon och e-post Jönköping

Postadress

Avdelningen för ortodonti
Odontologiska Institutionen
Box 1030
551 11 Jönköping

Besöksadress

Avdelningen för ortodonti
Odontologiska Institutionen
Rosenlunds vårdcentrum
Hermansvägen 5
554 53 Jönköping

Tfn: 010-242 53 50

E-post
ortodonti.jonkoping@rjl.se

Adresser, telefon och e-post Nässjö

Postadress

Avdelningen för ortodonti
Nässjö vårdcentrum
571 81 Nässjö

Besöksadress

Avdelningen för ortodonti
Odontologiskt centrum
Nässjö vårdcentrum
Ingsbergsgatan 29
571 37 Nässjö

Tfn: 010-243 36 60

E-post
ortodonti.nassjo@rjl.se

Adresser, telefon och e-post Värnamo

Postadress

Avdelningen för ortodonti
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo

Besöksadress

Avdelningen för ortodonti
Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5
331 52 Värnamo

Tfn:010-244 81 80

E-post
ortodonti.varnamo@rjl.se