JUST - Sällsynta diagnoser och syndrom

Här beskriver vi vad bilden visar
Foto: Anna Wennberg

Kursinformation

Kursdatum: Planeras preliminärt att gå hösten 2024.

Ort: Jönköping

Kursform: Föreläsningar, litteraturstudier

Omfattning: 3 dagar

Kursens innehåll

Genetik och syndromdiagnostik. Definitioner av sällsynta diagnoser. Odontologiska tecken och symptom vid sällsynta diagnoser. Diagnostik av avvikelser i orofacial funktion. Exempel på sällsynta diagnoser med mun- och tandsymptom. Kunskapsläget om behandling. Handläggning och nätverkssamarbete kring patienter med behov av särskilt omhändertagande i tandvården. Etik och bemötande. Organisationen av sällsynta diagnoser (odontologi, medicin, patientföreningar). Databaser om sällsynta diagnoser.

Bevakningslista

Önskar du få information om när ett nytt datum för nästa kurstillfälle och en ny anmälan finns öppen så meddelar vi dig detta. Anmäl dig till bevakningslistan via länken nedan.

Anmäl dig här till vår bevakningslista (Extern länk)

Kontaktperson

Utbildningssamordnare
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se