JUST - Odontologisk radiologi

Röntgenbild av käke
Foto: Anna Wennberg

Kursinformation

 

Kursdatum och tid: 

13-15 mars 2024 
Start den 13 mars med drop-in fika kl. 08.30. Föreläsningen börjar kl. 09.00.
Avslut den 15 mars ca kl. 15.30.

Kursort: 

Jönköping (exakt plats meddelas vid antagning)

Kursansvarig: 

Ninita Lindfors, övertandläkare, odontologisk radiologi, Odontologiska Institutionen, Jönköping 

Max antal deltagare:

30st

Kursavgift:

Interna deltagare (inom RJL): 7000kr inkl. moms

Externa deltagare (ej inom RJL): 9000kr exkl. moms

I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Kursbeskrivning:

Kursen ska uppfylla delar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring HSLF-FS 2017:77

Syfte:

Att ge fördjupad kunskap inom ämnesområdet odontologisk radiologi, olika bildgivande metoder/tekniker deras användningsområden och diagnostiska förmåga/begränsningar. Ge kännedom som röntgenstrålningens effekter och strålningsbiologi.

Målbeskrivning: 

Kunna applicera kunskapen vid diagnostik, behandlingsplanering och uppföljning i den kliniska vardagen.

Kursinnehåll:

 • Berättigande och optimering.
 • Grundläggande radiologisk undersökningsteknik inom det dentala och orofaciala området, intraoral bildteknik, panoramateknik, volymtomografi (CBCT).
 • Andra radiologiska modaliteter med tillämpning inom det orofaciala området, datortomografi (CT) och magnetresonanstomografi (MRT).
  Stråldoser och strålbiologi.
 • Röntgenremissen, A och O.
 • Pre- och postoperativ implantatutredning.
 • Infektionstillstånd och osteonekroser.
 • Presentation av olika patologiska tillstånd inom det orofaciala området samt fallpresentationer

Examinationsform:

Aktivt deltagande under kursen. Obligatorisk närvaro samtliga dagar.

Omfattning:

Kursen omfattar 20 timmar föreläsningar samt litteraturstudier.

Anmälan:

Sista anmälningsdag är den 29 oktober 2023. Antagningsbesked kommer strax därpå.


Interna deltagare (inom RJL) loggar in med SITHS-kort i LOK.

Anmälan intern deltagare (inom RJL)

Externa deltagare loggar in med bank-id.

Anmälan extern deltagare

Prioritering vid antagning:

 1. Interna ST-tandläkare inom Region Jönköpings län
 2. ST-tandläkare med kortast tid till planerad examen.
 3. CT-tandläkare och allmäntandläkare/meriteringstandläkare.

Återbud:

Meddela eventuellt återbud snarast. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Kontaktperson:

Angelica Furevi
Utbildningssamordnare
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se