Hyra våra lokaler

Det finns möjlighet att hyra Tenhults naturbruksgymnasiums lokaler, exempelvis ridhuset i Riddersberg eller en skolsal för en föreläsning eller liknande.

Mer information

Riddersbergs ridhus

Mer information om Riddersbergs ridhus – avgifter, bokning och betalning.

Övriga lokaler på skolan

För mer information om priser och tillgång till andra lokaler för uthyrning på skolan kontakta: 
Annette Grahn, tel 010-242 68 02, e-post annette.grahn@rjl.se