Specialpedagogik

Specialpedagog

Anna-Karin Bjermqvist 
Anna-Karin Bjermqvist
Mobiltelefon 070-429 05 13 
anna-karin.bjermqvist@rjl.se 
Anna-Karin arbetar som specialpedagog och ansvarar för pedagogiska överlämningar. Hon arbetar framförallt med övergripande specialpedagogiska frågor i verksamheten samt med stöd och handledning till elever i behov av särskilt stöd och deras lärare. 

Arbetstider 

Just nu går Anna-Karin en utbildning och hennes arbetstider kan därför skifta. Men i möjligaste mån kommer hon att vara på plats följande dagar och tider:
Måndag kl 07.30–16.30
Tisdag kl 07.30–16.30
Torsdag kl 07.30–16.30
Fredag kl 07.30–16.30

Speciallärare

Mari-Louise Wegelius
Marie-Louice är speciallärare och förstelärare.
Mobiltelefon 072-183 45 29
mari-louise.wegelius@rjl.se 
Marie-Louise är speciallärare och arbetar främst med elever som läser Introduktionprogramet Yrkesintroduktion Trädgård. Hennes ämnen är svenska, engelska och historia men hon stöttar även i övriga ämnen. Marie-Louise brinner för att försöka hitta lösningar till elever som behöver stöd. Hon har själv varit elev på skolan och innan hon utbildade sig till lärare arbetade hon bland annat i foderbranschen. 

Resurs

Sara Nors 
Sara Nors
sara.nors@rjl.se
Sara arbetar som resursperson med elever i behov av särskilt stöd. Sara är utbildad behandlingspedagog och har de senast åren arbetat som ridlärare på Vissmålen Ridklubb.