Naturbruksprogrammet Naturvetenskaplig profil

Elever utför naturvetenskapliga laborationer

OBS! Från och med antagningen 2025 kommer vi inte längre att erbjuda naturvetenskaplig profil. Istället kan du efter din gymnasieexamen t.ex. läsa ett naturvetenskapligt basår vid Komvux, Folkhögskola eller liknande.

Följande gäller endast t.o.m. gymnasieantagningen 2024/2025

Naturvetenskaplig profil vänder sig till dig som efter gymnasiet vill läsa vidare på högskola eller universitet där naturvetenskaplig högskolebehörighet krävs. På Tenhults naturbruksgymnasium erbjuder vi Naturvetenskaplig profil inom naturbruksprogrammets inriktningar Djurvård, Hästhållning och Lantbruk.

Vissa högskoleutbildningar kräver särskild behörighet exempelvis veterinär, etologi och djurskydd, landskapsarkitekt, hortonom, agronom, biomedicinsk analytiker, läkare, tandläkare med flera. Tenhults naturbruksgymnasium har därför tagit fram en specifik yrkesutgång mot naturvetenskap som i stora drag motsvarar naturvetenskapsprogrammet.    

För att läsa Naturvetenskaplig profil bör du gilla naturvetenskapliga ämnen såsom matematik, fysik och kemi. Du bör också vara extra studiemotiverad då du läser utökat program. Men med små grupper och engagerade lärare blir kvalitén på undervisningen hög och många av våra elever upplever att det går lättare att plugga när de samtidigt får hålla på med sitt intresse. 

Under första terminen läser alla elever inom respektive inriktning samma kurser. Därefter väljer du vilken yrkesutgång du vill gå och om du vill läsa flera yrkeskurser, grundläggande högskolebehörighet eller särskild behörighet. Naturligtvis finns där även andra sätt att läsa till särskild behörighet efter gymnasiet. Du kan till exempel läsa enstaka kurser, naturvetenskapligt basår eller liknande på Komvux eller på Folkhögskola. 

Nedan hittar du mer information om naturbruksprogrammets inriktningar på Tenhults naturbruksgymnasium:

Hästhållning

Djurvård

Lantbruk