Fritid och internat

Fritidspersonalen på Tenhults naturbruksgymnasium.
Vi som arbetar som fritidsassistenter på Tenhults naturbruksgymnasium, från vänster Cris, Fidde och Mia.

Fritidspersonalen på Tenhults naturbruksgymnasium ansvarar för skolans internat och finns till för alla elever som bor där. De har sitt kontor i fritidslokalen.

Kontakt

Fritidspersonalen når du säkrast på eftermiddagar och kvällar. 

FRITIDSPERSONALEN
Fredrik "Fidde" Jansson 
Mobil 072-204 67 63
fredrik.jansson@rjl.se

Maria "Mia" Pakkanen
Mobil 0704-29 05 15
maria.pakkanen@rjl.se


Karin Klint
Mobil 072-206 76 45 
karin.klint@rjl.se 

Albin Pakkanen 
Mobil 076-148 49 80
albin.pakkanen@rjl.se 

FRITIDSLOKALEN 
Telefon 010-242 68 28 
internat.tenhultsnbg@rjl.se