Skolledning

Verksamhetschef

Andreas Fanemo
Verksamhetschef Andreas Fanemo
Telefon 010-242 68 12
Mobil 072-145 37 36
andreas.fanemo@rjl.se  
Som verksamhetschef har Andreas övergripande ansvar för skolans verksamhet och arbetar med frågor kring verksamhetens ledning, externa samarbeten, vuxenutbildningen, elevhälsa samt övergripande frågor.  

Rektor

Anna Rosén
Rektor Anna Rosén
Telefon 010-242 68 04
Mobil 070-429 05 14
anna.rosen@rjl.se 
Anna arbetar som rektor på Tenhults naturbruksgymnasium med ansvar för skolans pedagogiska utveckling. Hon ansvarar för frågor rörande pedagogisk ledning, utbildning och enskilda elevers lärande. Anna är i grunden legitimerad lärare med hippologexamen och utbildad svensk ridlärare level 3. Hon började som lärare på skolan år 2000 varav tre år som förstelärare. Hon har även arbetat som ridlärare.

Driftledare

Tony Ljungqvist   

Driftledare Tony Ljungqvist
Mobil 070-429 05 03
tony.ljungqvist@rjl.se
Tony arbetar som driftledare inom lantbruk. Han är också arbetsledare för övriga instruktörer på Tenhults naturbruksgymnasium. 

Internat, kök och städ

Hamid Malekzadegan

Hamid Malekzadegan 
Telefon 010-242 68 75
Mobil 070-384 64 29 
hamid.malekzadegan@rjl.se 
Hamid är chef för skolans fritidspersonal samt för personalen inom kök och städ. Han arbetar också inom gymnasiesärskolan som idrottslärare och pedagogassistent.