Vuxenutbildningar, fortbildningar och övriga kurser

Tre glada tjejer plockar morötter under en solig dag.

Tenhults naturbruksgymnasium tillhandahåller kurser och utbildningar för privat och offentlig sektor. Vi arbetar hela tiden med att förnya oss och vårt utbud för att möta den efterfrågan som finns på vuxenutbildningar, fortbildningar och övriga kurser inom vårt kompetensområde.

Yrkesvux Trädgård 

På uppdrag av Jönköpings kommun erbjuder vi en yrkesvux-utbildning inom trädgård med inriktning mot anläggning, skötsel eller odling. 
Mer information om yrkesvux Trädgård.

Fortbildning och övriga kurser

Har du eller din arbetsgivare önskemål om fortbildning inom något område som berör naturbruk, kontakta oss!