Miljö och hållbar utveckling

Miljöarbetet på Tenhults naturbruksgymnasium är ständigt pågående och en viktig del i all vår verksamhet och undervisning. Vi strävar efter att vara den bästa förebilden för våra elever – framtidens naturbrukare inom lantbruk, hästhållning, djurvård och trädgård.

Vi källsorterar, minskar och återvinner användandet av kemikalier, driver våra jordbruksmaskiner, minibussar och andra transportmedel med miljöanpassat bränsle eller el. Flertalet av våra byggnader värms upp med bränslepellets medan hästanläggningen Riddersberg värms upp med jordvärme och solenergi. Solpaneler har även installerats på djurvårdsanläggningen.

KRAV-märkt lantbruk, trädgård och skolkök

Redan 1997 tog Tenhults naturbruksgymnasium steget över till ekologisk odling och mjölkproduktion inom lantbruket i enlighet med KRAVs regler. Inte långt därefter blev även skolans trädgård KRAV-märkt. Detta innebär att all odling numera sker helt utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. 

Certifierat miljöledningssystem 

Tenhults naturbruksgymnasium är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Detta inbegriper ett miljöledningssystem med rutiner, kontroller och instruktioner som hjälper oss att hitta nya lösningar och verka på bästa sätt för miljön.