Skolsköterska och skolkurator

Skolsköterska/medicinskt ledningsansvar

Eva Karlsson
Skolsköterska Eva Karlsson
Mobil 070-359 33 89
eva.a.karlsson@rjl.se

Arbetstider 

Måndag–torsdag kl 07.30–16.00.
Obs! Evas arbetstider kan ibland skifta.

Som skolsköterska arbetar jag förebyggande vilket innebär att jag försöker hjälpa och stötta ungdomar att leva sitt liv hälsosamt. Bland annat erbjuder jag alla ettor ett individuellt hälsosamtal. Jag kan också hjälpa till med lättare sjukvård.

Titta gärna förbi om du vill prata om något som du går runt och funderar på gällande exempelvis kroppen, hälsa, relationer, sex, sömn, sjukdomar, mediciner eller ANT.

Skolkurator

Camilla Bolin

Mobil 076-724 27 88
camilla.bolin@rjl.se

Arbetstider 

Måndag–fredag kl 08.00–15.00. 
Observera att Camillas tider kan skifta ibland. 

Som skolkurator erbjuder jag hjälp och stöd till dig som elev samt rådgivning till vårdnadshavare. Tillsammans med skolans personal arbetar jag för att du ska må bra och trivas i skolan.

Som elev kommer du möta mig i grupp/klass, men du har också möjlighet att träffa mig för enskilda samtal. Med mig kan du prata om allt som rör ditt mående och min roll är att lyssna, stötta och ge vägledning. Min utgångspunkt är att det är dina behov som styr samtalet, och att det sker på dina villkor och frivillighet. Jag kan också hjälpa till att förmedla kontakt med andra aktörer så som ungdomsmottagning, socialtjänst eller barn- och ungdomspsykiatrin med mera. 

Du är välkommen att titta förbi mitt kontor som ligger i huvudbyggnaden bredvid skolsköterskans rum. Du kan också ta kontakt med mig via Vklass, mail, sms eller genom att ringa. Om du önskar att någon annan hjälper dig att ta kontakt med mig går det också bra.

Jag har tystnadsplikt, men precis som all personal i skolan har jag också en skyldighet att anmäla om det finns misstanke om att en elev far illa.  

Elevhälsa

Både skolkurator och skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam. Vi träffas regelbundet för att hantera aktuella ärenden och arbeta förebyggande kring frågor som rör exempelvis kränkande behandling, ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak) och sex- och samlevnad.

Elevhälsoteamet