Lärare och instruktörer Anpassad gymnasieskola

De flesta av lärarna och elevassistenterna vid vår anpassade gymnasieskola nås på sina mobiltelefoner. Om de inte svarar beror det troligtvis på att de har lektion.

Presentation av personalen vid vår anpassade gymnasieskola

Birgitta Åkerblom  

Birgitta Åkerblom
Speciallärare
Mobil 070-384 64 27 
birgitta.akerblom@rjl.se 
Birgitta är legitimerad speciallärare med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning. Hon undervisar eleverna vid den anpassade gymnasieskolans program Skog, Mark och Djur (SMD). Hon har en grundutbildning som 4-9 lärare sv/språklig specialisering och skrivpedagogutbildning.

Agnes Landström 

Agnes Landström
Legitimerad lärare
Mobil 072-3307509
agnes.landstrom@rjl.se
Agnes undervisar främst i matematik, digital kompetens och biologi.

Sofia Forsström 

Legitimerad lärare
Mobil 070-379 98 68 
sofia.forsstrom@rjl.se
Sofia undervisar främst i kurserna lantbruksdjur och biologi.

Lotta A Sandahl 


Yrkeslärare
Mobil 070-649 25 77
charlotte.andersson.sandahl@rjl.se
Lotta arbetar som yrkeslärare inom den anpassade gymnasieskolan med inriktning mot trädgård. 

Hamid Malekzadegan 

Hamid Malekzadegan 
Idrottslärare, pedagogassistent 
Telefon 010-242 68 75
Mobil 070-384 64 29 
hamid.malekzadegan@rjl.se 
Hamid är idrottslärare och arbetar även som pedagogassistent inom den anpassade gymnasieskolan. Därutöver är han också chef för skolans fritidspersonal samt för personalen inom kök och städ.

Åsa Strand 


Lärarassistent
Mobil 070-384 64 30 
asa.strand@rjl.se 
Åsa arbetar som lärarassistent inom den anpassade gymnasieskolan. Hon har själv pluggat på naturbruksgymnasium, på Berga Lantbruksskola och har sedan dess arbetet med djur på ett eller annat sätt, främst som djurskötare med mjölkkor. 

Bengt Strand 

Lärarassistent
bengt.strand@rjl.se 
Bengt arbetar numera som lärarassistent inom den anpassade gymnasieskolan. Han har tidigare arbetat på hästanläggningen Riddersberg.