Trädgårdsanläggningen

Odling och växthus samt andra byggnader som tillhör trädgårdsanläggningen på Tenhults naturbruksgymnasium

Inom trädgård finns en mix av växthusodling, frilandsodling, köksträdgård, fruktträd, trädgård- och markanläggning och biodling. Trädgården är belägen mitt emot skolans huvudbyggnad, alldeles intill djurvården.

Trädgårdsutbildningen är varierande och följer årstiderna på ett naturligt sätt i växthusen och utomhus. Många av anläggningsprojekten är förlagda inom skolans mark vilket innebär att även utomhusmiljön står under ständig förändring och utveckling.

Skolan värnar om miljön och är sedan 1997 KRAV-märkt varför all odling på Tenhults naturbruksgymnasium är ekologisk. Inom trädgård odlar vi bland annat ekologiska grönsaker. Delar av skörden säljer vi till lokala matbutiker, personal och allmänheten och viss del går till skolbespisningen.