Lantbruksanläggningen

Vy över Klevarp, Tenhults naturbruksgymnasiums mjölkproduktionsanläggning.
Foto: Hushållningssällskapet Jönköping

Inom lantbruksinriktningen på Tenhults naturbruksgymnasium finns bland annat en välutrustad maskinpark med allt som krävs för att driva ett modernt ekologiskt lantbruk, en mjölkproduktionsanläggning med lösdriftstallar för kor och ungdjur samt maskincentrum med verkstad för att underhålla och reparera alla maskiner.

Lantbruksutbildningen bedrivs på stora arealer och i välutrustade undervisningslokaler. Den totala lantbruksarealen omfattar cirka 360 hektar.  

Snabbfakta

 • ca 302 hektar åker- och betesmark
 • ca 100 hektar skog
 • 20 traktorer, från 50–250 hk
 • 2 lastmaskiner
 • 1 teleskoplastare
 • 2 skördetröskor
 • minigrävare
 • andra maskiner och redskap
 • verkstad
 • modern spannmålstork
 • ca 70 mjölkkor
 • ca 130 rekryteringsdjur och stutar till slakt

Ekologiskt lantbruk

På Tenhults naturbruksgymnasium tänker vi på miljön och arbetar för hållbar utveckling. Sedan slutet av 90-talet bedriver vi ekologiskt lantbruk och anläggningen är certifierad enligt KRAV. Genom undervisningen lär sig våra elever både om ekologiskt och konventionellt lantbruk. 

Maskincentrum

På maskincentrum lär sig eleverna att serva och underhålla alla maskiner. Här finns verkstad, maskinhall, smedja, svetslokal, snickeri, tvätthall, skogslokal, lektionssalar och lärarrum. 

Klevarp

Klevarp är namnet på skolans mjölkproduktionsanläggning. Här finns ett modernt lösdriftsstall med mjölkgrop, ett ungdjursstall samt anläggning för hö- och spannmålstorkning och foderberedning. I anslutning till kostallet finns en modern undervisningssal och via dess stora panoramafönster, som vetter mot lösdriften och mjölkgropen, kan eleverna studera korna och verksamheten på nära håll direkt från lektionssalen. 

Transport till och från Klevarp

Klevarp ligger cirka tre kilometer från skolan. Hit skjutsas eleverna i skolans minibussar.