Lärare och instruktörer Häst

Hästpersonalen på Tenhults naturbruksgymnasium poserar framför stallbyggnaden tillsammans med en av skolans hästar
Hästpersonalen på Tenhults naturbruksgymnasium tillsammans med en av skolans hästar.

De flesta av lärarna/instruktörerna som arbetar på skolans hästinriktning nås via den gemensamma telefonen i lärarrummet på Riddersberg. Övriga nås på mobiltelefon. Om de inte svarar beror det troligtvis på att de har lektion.

Telefon till lärarrummet, Riddersberg
010-242 68 78  

Jannike Almsgård
Stallchef och instruktör
072-249 65 43
jannike.almsgard@rjl.se

Therese Magnfält
Yrkeslärare
therese.magnfalt@rjl.se

Åsa Nordin
Yrkeslärare
asa.nordin@rjl.se

Anne Eriksson
Yrkeslärare
anne.eriksson@rjl.se

Eva Ingesson
Yrkeslärare
eva.ingesson@rjl.se

Elin Nalbin
Yrkeslärare
elin.nalbin@rjl.se

Hanna Torstensson (föräldraledig)
Instruktör/hästskötare
0736-17 66 28
hanna.torstensson1@telia.com

Kent Knutsson
Instruktör och professionell kusk- och travtränare med A-licens

Jenny Söderlund
Instruktör och hästskötare
072-046 69 74
jenny.soderlund@rjl.se

Emelie Haage
Instruktör och hästskötare
073-340 45 80
emelie.haage@rjl.se

Frida Udd
Elevassistent och resursperson
frida.udd@rjl.se

Håkan Rogö
Anläggningsskötare Riddersberg 
073-034 32 02
hakan.rogo@rjl.se