Lärare och instruktörer Häst

De flesta av lärarna/instruktörerna som arbetar på skolans hästinriktning nås via den gemensamma telefonen i lärarrummet på Riddersberg. Övriga nås på mobiltelefon. Om de inte svarar beror det troligtvis på att de har lektion.

Telefon till lärarrummet, Riddersberg
010-242 68 78  

Telefon till stallkontoret, Riddersberg 
010-242 68 73  

Jannike Almsgård
Stallchef och instruktör
072-249 65 43
jannike.almsgard@rjl.se

Terese Magnfält
Yrkeslärare
terese.magnfalt@rjl.se

Åsa Nordin
Yrkeslärare
asa.nordin@rjl.se

Anne Eriksson
Yrkeslärare 
010-242 68 74
anne.eriksson@rjl.se

Eva Johansson
Yrkeslärare 
010-242 68 74
eva.c.johansson@rjl.se

Elin Nalbin
Yrkeslärare
elin.nalbin@rjl.se

Frida Udd
Yrkeslärare
frida.udd@rjl.se 

Hanna Torstensson 
Instruktör
0736-17 66 28
hanna.torstensson1@telia.com

Kent Knutsson
Yrkeslärare, professionell kusk- och travtränare med A-licens

Emelie Haage (föräldraledig)
Instruktör och hästskötare
073-340 45 80
emelie.haage@rjl.se

Håkan Rogö
Anläggningsskötare Riddersberg 
073-034 32 02
hakan.rogo@rjl.se