Växande i en attraktiv skola

Tenhults naturbruksgymnasiums nyckelkompetenser; kunskap, initiativförmåga, social kompetens, ansvarstagande, självförtroende, helhetssyn.

Vi vill att du ska växa som människa och bli yrkesmässig i den bransch du utbildas för. På Tenhults naturbruksgymnasium blir du yrkesmässig samtidigt som du har möjlighet att läsa kurser som ger högskolebehörighet. Du kan börja arbeta direkt efter studentexamen eller studera vidare. Valet är ditt!

Här följer kompetenser som vi utvecklar hos dig för att skapa anställningsbarhet inom naturbruksbranschen:

Kunskap 
För att du ska bli yrkesmässig krävs kunskap inom många olika ämnen. Alla kurser du läser ger tillsammans yrkesmässighet.

Initiativförmåga 
På vår skola utvecklar du din förmåga att ta egna initiativ, det vill säga att du lär dig att se vad som behöver göras och utför det.

Självförtroende 
Vi arbetar alla för att ditt självförtroende ska stärkas så att du känner att du är duktig på det du tar dig för.

Social kompetens 
För att bli yrkesmässig krävs att du har social kompetens, som till exempel att du kan samarbeta med andra människor, denna förmåga utvecklas under hela din utbildning.

Ansvarstagande 
Ansvarstagande skapas när du utför dina arbetsuppgifter, till exempel att du har med dig rätt material till lektionerna och är ändamålsenligt klädd när skyddsutrustning krävs.

Helhetssyn 
Utbildningen ger dig förmåga att överblicka situationer du ställs inför i ditt framtida yrke.