Naturbruksprogrammet Trädgård

En kille som böjer sig över en gul blomsterrabatt.
Foto: Johan W Avby

Naturbruksprogrammet inriktning Trädgård är pausad tillsvidare. Däremot erbjuder vi Trädgård inom andra program/utbildningar – Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion Trädgård och Vuxenutbildning Yrkesvux Trädgård. 

Från och med höstterminen 2023 erbjuder vi inte Naturbruksprogrammet inriktning Trädgård, men vi hoppas kunna återuppta utbildningen igen inom en snar framtid. 

Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion Trädgård vänder sig till elever som saknar behörighet till Naturbruksprogrammet. Mer information om Yrkesintroduktion Gröna näringar/Trädgård.

Vuxenutbildning Yrkesvux Trädgård erbjuder vi på uppdrag av Jönköpings kommun. Mer information om yrkesvux Trädgård.