Nyheter

Gymnasieansökan – så här söker du till oss!

Glada personer som pekar på skyltar med olika yrken inom de gröna näringarna.

Du vet väl om att du har möjlighet att söka till Tenhults naturbruksgymnasium oavsett var du bor! Vi har samverkansavtal med länets samtliga kommuner, vilket också omfattar Tranås kommun. Men även om du bor utanför Jönköpings län kan du söka till vår skola och program via frisök.