Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på Tenhults naturbruksgymnasiums verksamhet finns flera olika sätt att föra fram dem. Du är alltid välkommen att kontakta skolans verksamhetschef som är den med yttersta ansvaret för  verksamheten.

Förutom att vända dig till skolans rektor kan du framföra dina synpunkter och klagomål vid elevråd, matråd, skolkonferens eller via kamratstödjare, lärare eller den interna kontrollen som görs i enkätform.

Det går också bra att använda formuläret nedan. I formuläret efterfrågar vi kontaktuppgifter, om du väljer att vara anonym kan vi inte ge dig en återkoppling på ditt klagomål. Ditt klagomål kommer att diarieföras och blir därmed en allmän handling. 

Lämna en synpunkt

Vilken skolform gäller det?*
Vad gäller ditt klagomål?*
Hur vill du bli kontaktad?*