Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på Tenhults naturbruksgymnasiums verksamhet finns flera olika sätt att föra fram dem.

Du är alltid välkommen att kontakta skolans verksamhetschef direkt. Det är verksamhetschefen som har det yttersta ansvaret för hela verksamheten.

Du kan också kontakta skolans rektor som har det pedagagiska ansvaret.

Som elev finns också möjlighet att framföra dina åsikter eller klagomål vid elevråd, matråd, skolkonferens, till lärare eller den interna kontrollen som görs i enkätform. 

Det går också bra att använda formuläret nedan för att lämna en synpunkt eller klagomål. Vi efterfrågar dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna återkoppla tillbaka till dig. Om du väljer att vara anonym kan ingen återkoppling ske. Ditt klagomål kommer att diarieföras och blir därmed en allmän handling. 

Lämna en synpunkt

Vilken skolform gäller det?*
Vad gäller ditt klagomål?*
Hur vill du bli kontaktad?*