Vklass

På Tenhults naturbruksgymnasium använder vi oss av lärplattformen Vklass för att våra elever, personal och vårdnadshavare ska kunna ta del av viktig information och kommunicera med varandra.

På Vklass kan eleven/vårdnadshavaren bland annat se aktuell information om elevens:

  • Schema
  • Frånvaro/närvaro
  • Studieplan
  • Uppgifter i olika kurser/ämnen
  • Omdömen och återkoppling
  • Viktiga nyheter som skolan vill nå ut med

På Vklass görs också sjukanmälan, ledighetsansökan och bokning av utvecklingssamtal. 

Likaså finns en meddelande funktion där elev, vårdnadshavare och lärare/personal kan kommun

  • Sjukanmäla*
  • Ansöka om ledighet*
  • Boka utvecklingssamtal

* Sjukanmälan och ansökan om ledighet för omyndigelev måste göras av vårdnadshavare.

Information om Vklass och inloggningsuppgifter får du i början av höstterminen år 1.

Du kan logga in dig på Vklass och komma åt all information vart du än befinner dig.