Vklass

Vklass är en webbaserad lärplattform utformad för att underlätta skolarbete, planering och information mellan elev, lärare och förälder.

Här finns aktuell information om exempelvis scheman, frånvarorapporter, blanketter, uppgifter i olika kurser, omdömen och återkoppling med mera. Du kan även spara dina egna filer och dokument i vklass och plocka upp dem från en annan plats.   

Information om Vklass och inloggningsuppgifter får du i början av höstterminen år 1.

Du kan logga in dig på Vklass och komma åt all information vart du än befinner dig.