Om skolan och våra anläggningar

Trapporna upp till huvudbyggnaden på Tenhults naturbruksgymnasium
Foto: Malin Petrén

Tenhults naturbruksgymnasium ligger i en vacker miljö kantad av odlingar, betesmarker, skogar och sjöar. Här finns skolans utbildningsanläggningar för häst, djurvård, lantbruk och trädgård.

Tenhults naturbruksgymnasium är en trivsam liten skola med drygt 220 elever och cirka 70 anställda. Här råder bra stämning och god gemenskap.  

Tenhult ligger cirka 1 mil söder om Jönköping med mycket bra buss- och tågförbindelser. Det utmärkta läget gör att många av våra elever pendlar. För elever med lång eller krånglig väg till skolan finns möjlighet att bo på skolans internat. 
Mer information om internatet.  

Tenhults naturbruksgymnasium är en av Sveriges cirka 60 naturbruksskolor. Som naturbruksgymnasium skiljer vi oss från vanliga gymnasieskolor genom att vår undervisning sker både inne i klassrummen och ute i verkligheten. Vi varvar teoretiska moment med praktiska moment och vi har ett mycket nära samarbete med branschen.  

Skolans ledning och elevhälsoteam är hbtqi-diplomerad. 

Vår huvudman är Region Jönköpings län som också driver vår systerskola Stora Segerstad naturbrukscentrum.