Riddersbergs ridhus – avgifter, bokning och betalning

Efter skoltid finns det möjlighet för andra att rida i Riddersbergs ridhus mot erlagd avgift för ridhuskort. Det finns också möjlighet att hyra hela ridhuset av Tenhults naturbruksgymnasium eller boka en bana, det vill säga en del av ridhuset.

Tenhults naturbruksgymnasium disponerar hela ridhuset måndagar–torsdagar klockan 07.00–16.00 och fredagar klockan 07.00–14.00 samt helger klockan 07.00–08.00. Därefter brukar ridhuset vara ledigt för de som har ridhuskort eller som önskar boka en bana.

Obs! För övriga tider än ovan nämnda måste du alltid gå in och titta i ridhuskalendern för att förvissa dig om att där inte pågår någon annan uppbokad aktivitet i ridhuset.

Riddersbergs ridhuskalender

Priser 2024

Priserna är inklusive 25 % moms, om inget annat anges. Observera att paddocken inte ingår i ridhusavgiften. 

Ridhuskort/manegeavgift Gällande en person Gällande familj*
Enstaka tillfälle 125 kr -
1 månadskort** 475 kr 850 kr
3 månadskort 1 000 kr 1 700 kr
6 månadskort 1 700 kr 2 890 kr
12 månadskort 2 850 kr 4 845 kr

*Familj avser två eller fler familjemedlemmar som bor på samma adress.
**Månadskorten gäller från och med det datum som du angivet på blanketten.

Hyra en bana som privatperson

Ridhuset har de internationella måtten 40 x 80 meter men är uppdelad på tre banor. Endast en bana kan vara bokad per tillfälle.

Pris för privatperson som bokat en bana:

175 kr/timme om du har manegekort.

300 kr/timme om du inte har manegekort. 

Hyra en bana/hela ridhuset som företag/organisation

Då vi har mycket begränsade parkeringsmöjligheter är arrangemang, som kräver parkering för fler än 10 hästtransporter, ej möjliga.

För företag/organisation som önskar hyra en bana eller hela ridhuset sker betalning endast mot faktura. Moms tillkommer. 

Hyra en bana: 220 kr/timme plus moms.

Hyra hela ridhuset per timme: 550 kr/timme plus moms.

Hyra hela ridhuset en heldag: 3 600 kr plus moms.

Hyra skolsalen i ridhuset

Vi hyr också ut vår stora skolsal för föreläsningar eller liknande. Den ligger i direkt anslutning till ridhuset med stora fönster in mot manegen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Eva Johansson på mejl eva.riddersberg@hotmail.com