Riddersbergs ridhuskalender

Till dig som har ridhuskort till Tenhults naturbruksgymnasiums ridhus. På grund av byggnation av nytt stall kommer det under 2019/2020 att vara begränsad tillgänglighet till skolans ridhus i Riddersberg. Ta alltid för vana att gå in på denna sida för att se senaste nytt!

Klockan 07.00–16.00 disponerar Tenhults naturbruksgymnasium hela ridhuset och därefter brukar det vara ledigt för dig som har ridhuskort. Här nedan hittar du de senaste uppdateringarna gällande öppettider och aktiviteter i ridhuset.

OBS! När huset inte är tillgängligt för ridning kommer det att vara låst.

Begränsad tillgänglighet till ridhuset under 2019/2020

Eftersom vi bygger ett tillfälligt stall i skolans ridhus, under tiden som vårt nya stall uppförs, kommer tillgängligheten till ridhuset att påverkas. Bygget förväntas pågå under ett år. Ungefär en tredjedel av ytan blir upptagen för skolans hästar och förråd, och avskärmas med staket. För ridning återstår då ca 60 x 40 m.

Förutom att ridytan blir begränsad så påverkas också ridhusets öppettider. Observera att tiderna kan komma och förändras allt eftersom!

Öppettider under mars och tillsvidare
Dag Tid
 Måndag  16.00 – 21.00 
 Tisdag, ojämn vecka  16.00 – 21.00
 Tisdag, jämn vecka   16.00 – 18.00
 Onsdag  16.00 – 18.00
 Torsdag  16.00 – 21.00
 Fredag  14.00 – 18.00 
 Lördag – Söndag  08.00 – 18.00

Bokning av ridhuset

Även möjligheten att boka ridhuset kommer att begränsas. Bokning sker som vanligt till Eva Ingessons mejl: eva.riddersberg@hotmail.com