Riddersbergs ridhuskalender

Till dig som har ridhuskort till Tenhults naturbruksgymnasiums ridhus. På grund av byggnation av nytt stall kommer det under 2019 att vara begränsad tillgänglighet till skolans ridhus i Riddersberg. Ta alltid för vana att gå in på denna sida för att se senaste nytt!

Klockan 07.00–16.00 disponerar Tenhults naturbruksgymnasium hela ridhuset och därefter brukar det vara ledigt för dig som har ridhuskort. Här nedan hittar du de senaste uppdateringarna gällande öppettider och aktiviteter i ridhuset.

OBS! FRÅN OCH MED ATT SKOLHÄSTARNA ÄR FLYTTADE TILL RIDHUSET ÄR DET ABSOLUT FÖRBJUDET ATT LÖSGALLOPERA DÄR INNE!

OBS! Det är absolut förbjudet att lösgallopera i ridhuset! När ridhuset inte är tillgängligt för ridning kommer det att vara låst. 

Begränsad tillgänglighet till ridhuset under 2019

Eftersom vi bygger ett tillfälligt stall i skolans ridhus, under tiden som vårt nya stall uppförs, kommer tillgängligheten till ridhuset att påverkas. Bygget förväntas pågå fram till och med november 2019. Ungefär en tredjedel av ytan blir upptagen för skolans hästar och förråd, och avskärmas med staket. För ridning återstår då ca 60 x 40 m.

Förutom att ridytan blir begränsad så påverkas också ridhusets öppettider. Observera att tiderna kan komma och förändras allt eftersom!

Bokning av ridhuset
Även möjligheten att boka ridhuset kommer att begränsas. Bokning sker som vanligt till Eva Ingessons mejl: eva.riddersberg@hotmail.com

Öppettider under mars och tillsvidare
Under vecka 16 samt annandag påsk kommer vi stänga och låsa ridhuset redan klockan 18.00.
Innan och efter vecka 16 gäller följande tider till nytt besked ges. 
Obs! Kolla också i ridhuskalendern nedan så att ridhuset inte är uthyrt till annan aktivitet.
Dag Tid
 Måndag  16.00 – 21.00 
 Tisdag, ojämn vecka  16.00 – 21.00
 Tisdag, jämn vecka   16.00 – 18.00
 Onsdag  16.00 – 18.00
 Torsdag  16.00 – 21.00
 Fredag  14.00 – 18.00 
 Lördag – Söndag  08.00 – 18.00