Riddersbergs ridhuskalender

Till dig som har ridhuskort till Tenhults naturbruksgymnasiums ridhus. På grund av byggnation av nytt stall kommer det att vara begränsad tillgänglighet till skolans ridhus i Riddersberg. Ta alltid för vana att gå in på denna sida för att se senaste nytt!

Klockan 07.00–16.00 disponerar Tenhults naturbruksgymnasium hela ridhuset och därefter brukar det vara ledigt för dig som har ridhuskort. Här nedan hittar du de senaste uppdateringarna gällande öppettider och aktiviteter i ridhuset.

Begränsad tillgänglighet till ridhuset under 2019

Eftersom vi har byggt ett tillfälligt stall i skolans ridhus, under tiden som vårt nya stall uppförs, kommer tillgängligheten till ridhuset att vara begränsad. Bygget förväntas pågå fram till och med november 2019. Ungefär en tredjedel av ytan är avskärmad med staket för skolans räkning och för ridning återstår då cirka 60 x 40 m.

Begränsade öppettider

I tabellen nedan anger vi aktuella öppettider. Observera att tiderna kan komma och förändras allt eftersom! Ta alltid för vana att titta i tabellen för aktuella tider samt i ridhuskalendern längst ner på sidan så att ridhuset inte är bokat till annan aktivitet.

Öppettider 
Följande tider gäller fram till och med vecka 6: 
Dag Tid
 Alla dagar  16.00 – 18.00 
Från och med vecka 7 gäller följande tider: 
Måndag 16.00 – 18.00 
Tisdag, ojämn vecka 16.00 – 21.00 
Tisdag, jämn vecka 16.00 – 18.00 
Onsdag 16.00 – 18.00
Torsdag 16.00 – 21.00
Fredag 14.00 – 18.00
Lördag – Söndag 08.00 – 18.00
Någon gång under vecka 8 kommer våra skolhästar att flytta in i det nya stallet och då återgår vi till ordinarie öppettider i ridhuset, dvs öppet efter kl 16.00 om inget annat anges i kalendern nedan.

OBS! DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT LÖSKALLOPERA I RIDHUSET! NÄR RIDHUSET INTE ÄR TILLGÄNGLIGT FÖR RIDNING KOMMER DET ATT VARA LÅST.

Bokning av ridhuset

Även möjligheten att boka ridhuset kommer att begränsas. Bokning sker som vanligt till Eva Ingessons mejl: eva.riddersberg@hotmail.com