Arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom Trädgård

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i naturbruksprogrammet och är en viktig del av utbildningen. Du får inblick i hur branschen och arbetslivet fungerar och möjlighet att knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Tenhults naturbruksgymnasium har ett stort kontaktnät med hundratals APL-platser i Sverige och övriga världen. Du väljer själv en plats som intresserar dig. 

APL-perioderna är i huvudsak förlagda till årskurs två och tre och brukar omfatta 3–5 veckor. Under sammanlagt 15 veckor praktiserar du på olika arbetsplatser som har anknytning till din programfördjupning. Efter avslutad praktik fyller din APL-handledare i ett omdömes och närvaroformulär som sedan ligger till grund för betygsättning i de kurser som är kopplade till APL-perioden.

Exempel på APL-platser inom trädgårdsbranschen

  • Garden center
  • Plantskola
  • Handelsträdgård
  • Skötsel- och anläggningsföretag
  • Växthus- eller frilandsodling
  • Blomsteraffär
  • Parkskötsel