Ledarskapsutveckling

Två kvinnor i vårdmiljö ler in  kameran.
Foto: Ulf Mårtensson

Vem är jag som chef? Har jag möjlighet att ta på mig ett ledarskap? Hur kan jag fortsätta att utvecklas i min ledarroll? Möjligheterna för dig som redan är eller vill bli chef i Folktandvården är många.

Vi tror på att tidigt skapa möjligheter, identifiera och rusta våra chefer. Det ska finnas ett stöd, anpassat efter erfarenhet, typ av chefsuppdrag och individuella behov. 

Lyfta blicken 

Att vara chef kräver en förståelse för helheten – vad som är bäst för våra medarbetare – och i slutändan för våra patienter. Som ledare är du alltid en del av något större – enheten/kliniken, Folktandvården och Region Jönköpings län. Vi vill ge dig rätt verktyg för att kunna navigera och ta bra beslut. Men också för att du ska kunna lyfta blicken och se förbättringspotential för hela verksamheten.

Var med och utveckla

Folktandvården erbjuder chefsprogram för både nya chefer och chefer med erfarenhet. Dessutom får du tillgång till mentorskap, handledning, utbildnings- eller inspirationsdagar, reflektionsgrupper och möjlighet att medverka i utvecklingsarbeten.

Vår handledarutbildning innebär att vi kontinuerligt undervisar Folktandvårdens medarbetare inom handledning. Visste du att en av sju medarbetare bland vår tandvårdspersonal har gått eller kommer att gå utbildningen?

Vi ser det som ett träningsprogram för att skaffa färdigheter för det professionella lärandet. Programmet följer en forskningsbaserad pedagogik som i dagligt tal brukar kallas för upplevelsebaserat lärande.

Det skapar en handledarkultur där vi alla lär av varandra och talar ett gemensamt språk. Mellan kollegor på den egna arbetsplatsen och bland avdelningar och kliniker.

Läs mer om handledning i Folktandvården.

Som ledare och chef i Folktandvården spelar du en viktig roll för att dina medarbetare ska trivas, prestera och utvecklas. Men även du behöver utveckling.

Tillsammans med Region Jönköpings län erbjuder vi dig såväl utbildningar som nätverksträffar. Som ny i chefsrollen kan du förvänta dig en individanpassad introduktion och utbildning i arbetsrätt, arbetsmiljö och kompetensbaserad rekrytering.

Vi på Folktandvården är även måna om att rusta våra framtida ledare. Utvecklingsprogram för blivande chefer och ledare erbjuds årligen.

Som chef är du aldrig ensam i din roll. Runt omkring dig finns ett stort nätverk med chefskollegor. Ett av nätverken är ledarforum i Folktandvården. Varje månad träffas alla chefer för dialog och strategiskt arbete för gemensam styrning av Folktandvårdens samtliga allmäntandvårdskliniker och specialistavdelningar. Under ledarförum deltar även Folktandvårdens ledningsgrupp.  

Nätverk för engagerat ledarskap är ett nätverk där du som chef träffar andra chefskollegor från olika verksamheter inom Region Jönköpings län. Utifrån rollen som chef samtalar ni om ledarskapets utmaningar och möjligheter. Tillsammans delar ni erfarenheter, tankar och kunskap och lär samtidigt av varandra. Varje nätverksgrupp träffas tre gånger per termin, med en samtalsledare som leder gruppen utifrån en beprövad samtalsmetodik. Varje halvår fördjupar ni er i ett nytt tema kring organisation och ledarskap.

Nätverk för engagerat ledarskap är en möjlighet som ger både nya och erfarna chefer utrymme att ge och få inspiration och stöd i aktuella frågor.

Är du ny som chef? Då vill vi erbjuda dig en mentor. Mentorn är en mer erfaren chef i Folktandvården och agerar som vägledare och coach under din första tid i din nya roll.

Tillsammans lägger du och din mentor upp hur ni möts och vad ni talar om i era samtal. Mentorskapet hjälper dig att lyfta blicken, reflektera och med hjälp av erfarenhetsutbytet hitta nya möjligheter i de utmaningar du ställs för inför.

Mentorskapet syftar till att du ska känna dig trygg i din nya roll men bidrar också till lärande och kompetensutveckling för såväl dig som din mentor. Det blir en ”win-win” för oss alla!