Specialist­tandvård

Specialist­tandvård

Två kvinnliga behandlare arbetar med en patient.
Foto: Elin Carlholt

Folktandvården erbjuder kvalificerad specialisttandvård. Du som kommer till oss har fått remiss från tandläkare, läkare och andra vårdgivare. Våra specialisttandvårdsavdelningar finns i Jönköping. Några avdelningar finns också på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och några i Nässjö och Värnamo.

Inom specialisttandvården, vid Odontologiska Institutionen i Jönköping, bedrivs forskning inom alla nio specialiteter: bettfysiologi, odontologisk radiologi, oral protetik, ortodonti, parodontologi, endodonti, pedodonti, käkkirurgi och orofacial medicin.

Våra kliniker