Regler och rättigheter inom tandvård

Regler och rättigheter inom tandvård, Folktandvården i Jönköpings län
Foto: Elin Carlholt

Lagar och förordningar styr Sveriges tandvård. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket bestämmer referenspriserna på tandvård.

Folktandvården i Region Jönköpings län och tandvården i Sverige styrs av lagar och förordningar från regeringen, bland annat Tandvårdslagen. Socialstyrelsen fastställer också tandvården genom föreskrifter och allmänna råd.    

Tandvården är en del av hälso- och sjukvården och därför gäller flertalet av hälso- och sjukvårdens lagar även på tandvårdens område.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är den myndighet som beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. TLV bestämmer även om referenspriser för olika tandvårdsåtgärder.