Kontakt

Kontakt

Bläddrar i bok
Foto: Anna Wennberg

Adress, telefon och e-post

Postadress
Odontologiska Institutionen 
Kompetenscenter
Box 1030 
551 11 Jönköping

Besöksadress
Hermansvägen 5
554 53 Jönköping


Övertandläkare, Fil. dr
Specialist i pedodonti
Ämnesföreträdare för kompetenscenter

Johanna Norderyd
E-post: johanna.norderyd@rjl.se 


Övertandläkare
Specialist i oral protetik

Pernilla Holmberg
E-post: pernilla.holmberg@rjl.se


Tandsköterska
Koordinator

Annica Krogell
E-post: annica.krogell@rjl.se