Synpunkter och klagomål

Receptionsskylt i taket
Foto: Adam Lantz

Om du inte är nöjd med den vård du fått eller är missnöjd med bemötandet, har du rätt att klaga och lämna synpunkter. Inom Folktandvården kan du lämna klagomål på flera sätt.

Vänd dig i första hand direkt till den klinik eller avdelning som du har synpunkter på, eller är missnöjd med, och prata med berörd personal eller klinikchef. Klinikchefens namn hittar du på din kliniks sida. Du kan också använda 1177 Vårdguidens E-tjänst "synpunkter och klagomål på vården" under respektive klinik.        

Kliniker

Logga in på e-tjänster, 1177.se (Extern länk)

I vissa vissa fall hänvisas du vidare till verksamhetschefen för ditt område.

Folktandvårdens ledning

Patientnämnden

Du kan kontakta patientnämnden i Jönköpings län om du vill ha stöd i samband med att du har synpunkter eller klagomål på vården.

Regionens hus
Box 1024
551 11 Jönköping
010-242 42 35

patientnamnden@rjl.se

IVO - inspektionen för vård och omsorg

Till IVO kan du anmäla en allvarlig tandvårdsskada. Det kan vara händelser som har medfört att du som patient har fått en skada som inte kommer att försvinna eller att du har fått mycket större behov av vård.

Du måste göra anmälan inom två år efter att du fått behandlingen.

IVO - inspektionen för vård och omsorg, ivo.se (Extern länk)

LÖF – Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Om man råkat ut för en vårdskada, kan anmälan göras till LÖF, som utreder eventuell ekonomisk ersättning.

LÖF – Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, lof.se (Extern länk)

Om du inte är nöjd med vården, 1177.se (Extern länk)