Regler vid ombokning och avbokning av tid

Behöver du av- eller omboka din besökstid?

Har du förhinder? Boka av din tid senast 24 timmar innan ditt bokade besök.

Om du får förhinder att komma till ditt bokade besök, önskar vi att du meddelar oss så snart som möjligt och senast 24 timmar innan. Genom att avboka din tid med god framförhållning ger du oss tillfälle att erbjuda tiden till någon annan.   

Om du är sjuk kan du avboka din tid så sent som samma dag innan ditt inbokade besök. 

Observera att om du uteblir från din bokade tid utan att avboka, debiteras du för uteblivande enligt nedan.

Du kan enkelt avboka din tid via e-tjänsterna i  1177. Du kan även ringa din klinik för att av- eller omboka din tid.

E-tjänster och kontaktuppgifter till kliniker i allmäntandvården: Allmäntandvård, Folktandvården, Region Jönköpings län

E-tjänster och kontaktuppgifter till avdelningar i specialisttandvården: Specialisttandvård, Folktandvården, Region Jönköpings län

Vuxen: 450 kronor
Barn (0 till fyllda18 år, därefter debitering som vuxen):
100 kronor 

Priser för allmän- och specialisttandvård