Introduktion för tandhygienister

En kvinna står ute i höstväder och ler in i kameran.
Foto: Ulf Mårtensson

Vi tror på en tydlig introduktion för dig som börjar jobba hos oss i Folktandvården. Överblick, detaljkunskap och handledningen. Tillsammans med dig vill vi skapa en trygg arbetsmiljö där vi vågar fråga och utvecklas tillsammans. Det gör också att vi skapar den bästa tandvården för våra patienter.

Som tandhygienist kommer du få en meningsfull och utvecklande vardag. För att förbereda dig på bästa sätt har vi satt ihop sex olika yrkesanpassade introduktionsföreläsningar som kommer ge dig en inblick i Folktandvårdens sätt att arbeta. De hålls av vår egen personal för att du på bästa sätt ska få förståelse för hur värdefullt ditt yrkesval är. Du kommer snart märka vilka möjligheter som finns för just dig att utvecklas i din egen takt. Under introduktionen får du också möta vår specialisttandvård och ta del av deras stora kunskap.

Kliniknära introduktion

Varje chef i Folktandvården har en checklista som innehåller rutiner och arbetssätt som är lika för alla som börjar arbeta hos oss. Hur funkar vårt patientflöde? Hur ser vårt barntandvårdsprogram ut? Hur söker jag semester? Vad får jag i friskvårdsbidrag? Under din första tid går ni igenom checklistan tillsammans och följer sedan upp att allt har genomförts.

Handledning som får dig att växa

På samma vis som ditt yrke är unikt är också din klinik unik. I Folktandvården satsar vi på handledning och du kommer få en egen handledare som du kan vända dig till med både kliniska frågor eller om du undrar hur någonting hänger ihop organisatoriskt. Med hjälp av terapimöten diskuterar ni patientfall och delar kunskapen mellan varandra. När du blivit varm i kläderna kanske du också vill bli handledare en dag – det är något som vi verkligen uppmuntrar. Tillsammans skapar vi en lärande kultur.

Två gånger per år träffas alla tandhygienister i ditt område i ett gemensamt nätverk. Där utbyter ni erfarenheter och diskuterar utifrån olika teman.

Vem är du i Folktandvården och Region Jönköpings län?

Allt det här passar in i ett sammanhang där du är en del av något större. Vi vill hela tiden utveckla vårt patientarbete och finna nya vägar. Din kompetens är viktig för oss och vi vill ge dig möjligheter att bli bästa möjliga tandhygienist. Som ny i Folktandvården får du möjlighet att delta i vår introduktionsdag. Där får du höra om andras vägar i och till Folktandvården och hur Folktandvården passar in i Region Jönköpings län. Du får lära känna andra nyanställda medarbetare från alla tandvårdsyrkena. Vad har du för visioner och hur vi kan forma framtidens tandvård? Vad är viktigt för dig för att kunna utvecklas och hur ska vi möta våra patienter?  

Hos oss bor stor kunskap

Du kanske också vill lära dig mer om hur andra klinikers verksamhet eller lära dig mer om hur någon av våra nio specialiteter inom Odontologiska Institutionen arbetar? Då finns chansen att auskultera vid behov. På så sätt kan du inhämta nya kunskaper tillbaka till din klinik och fortsätta att utvecklas i ditt yrke.

Våra introduktionsföreläsningar för dig som är ny tandhygienist

Två gröna tandborstar står i ett dricksglas.

Frisktandvård och R2

Under introduktionen för Frisktandvård och R2 får du lära dig hur regelverket ser ut. Du får också lära dig hur du hanterar Frisktandvård i vårt journalsystem T4. Du får en djupare förståelse för hur systemet ser ut för att du ska bli trygg med hur riskgrupperna ser ut, hur du riskbedömer och klassificerar dina patienter.

Två barn tittar in i kameran.

Barntandvård

Hur fungerar barntandvården i Folktandvården? I denna träff får du gå igenom vårdprogrammet för barn, ungdomar och unga vuxna. Vi kommer också prata om epidemiologi. Detta är en stor patientgrupp och därför är det viktigt att du får kunskap som kommer att underlätta i det dagliga arbetet på kliniken.

En äldre kvinna ler in i kameran. Hon har grått hå och röda glasögon.

Äldretandvård

Vad behöver du speciellt ta hänsyn till i mötet med äldre patienter? Under denna träff lär du dig hur en bra undersökning går till och vad som kan vara bra att veta kring äldres munhälsa. Du en förståelse för vårdambitionsnivå kopplat till Folktandvårdens vårdprogram för äldre. Du har möjlighet att resonera utifrån egna patientfall, men också de vi gemensamt diskuterar.  

En kvinna och en man står lutade över en datorskärm. Båda är vårdklädda och står i ett kliniskt behandlingsrum.

Debitering och stöd

Du kommer introduceras i hur vår taxa används vid debiteringar. Information kommer varvas med kliniskt applicerbara tips, samt vi kommer uppmuntra diskussioner om debitering kopplade till patientfall.
Vi kommer även att gå igenom de olika tandvårdsstöden som finns för våra vuxna patienter, både regionfinansierade tandvårdsstöd och statliga tandvårdsstöd från Försäkringskassan.